คณะสถาปัตยกรรมฯ สจล.จัดฟอรัมใหญ่ระดับโลก AAD Global Forum:Design for a Better World ณ อาคารหอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน สจล.พบกัน 24 ส.ค.67นี้

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (AAD) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) แถลงข่าวเตรียมจัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum: Design for a Better World กิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างแนวความคิดที่มุ่งเน้นจัดการกับความท้าทายที่สำคัญผ่านมุมมองแห่งความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ซึ่งได้รับเกียรติจากนักออกแบบที่มีชื่อเสียง นักคิดที่ทรงอิทธิพลระดับโลก เข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ณ อาคารหอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน คาดมีนักออกแบบชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ นักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Advertisement

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ทิศทางนโยบายการบริหารของ สจล. มุ่งสู่การเป็นสถาบันผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก The World Master of Innovation สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SGD) เริ่มจากระดับบุคลากร หน่วยงานภายใน ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบ โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมจากธรรมชาติ (Green Architecture)  ที่มุ่งเน้นมนุษยชาติเป็นศูนย์กลางความยั่งยืนหัวใจสำคัญของการพัฒนาในระดับโลก

ทั้งการนำหลักธรรมชาติมาปรับใช้ ผ่านการเลือกวัสดุและวิธีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ในการนี้ การจัดฟอรัมใหญ่ AAD Global นับเป็นครั้งแรก และครั้งสำคัญ ที่สจล. จัดขึ้น โดยมีเครือข่ายนักออกแบบผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ สร้างโลกที่ดีกว่าด้วยการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมการพัฒนาที่ความยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. กล่าวว่า สจล.จะมีการจัดงานฟอรัมใหญ่ AAD Global Forum: Design for a Better World ในงานมีเครือข่ายผู้นำระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ นักออกแบบที่มีชื่อเสียง นักคิดที่ทรงอิทธิพล วิทยากรคนสำคัญ อาทิ Shigeru Ban นวัตกรผู้พัฒนาการใช้วัสดุกระดาษรีไซเคิลในงานสถาปัตยกรรมสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติและส่งเสริมความยั่งยืน, Don Norman นวัตกรผู้บุกเบิกพัฒนาการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง Human Centered Design และ Jeffrey Shumaker นวัตกรผู้ริเริ่มออกแบบเมืองโดยให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองที่คำนึงถึงผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ร่วมด้วย ม.ล.วรุตม์ วรวรรณสถาปนิกแห่งวิน วรวรรณ (VVA) เชี่ยวชาญในโครงการที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้วัสดุในท้องถิ่น ได้รับการยอมรับในระดับสากล, คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ศิลปินที่สนใจพื้นที่ประติมากรรม และผู้ก่อตั้งสตูดิโอ Sanitas มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร Executive Director บริษัท สถาปนิก 49 จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาคาร Building Environment Design เน้นการวิจัยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืน และ Pre-Record โดย คุณนิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกร่วมสมัยยุคบุกเบิกระดับตำนานของประเทศไทย หนึ่งในกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของประเทศไทยมาเกือบครึ่งศตวรรษ

งานฟอรัมใหญ่ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้เชิงลึก จากหัวข้ออภิปรายในงาน อาทิ การออกแบบกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต, การออกแบบกับการรักษาโลก, การออกแบบเป็นกลไกสู่โลกที่ดีกว่า ซึ่งแต่ละช่วงของการอภิปรายมุ่งเน้นหลักปฏิบัติด้านการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับมนุษยชาติเป็นศูนย์กลางของความยั่งยืน หัวใจสำคัญของการพัฒนาระดับโลก โดยการออกแบบเป็นกลไกสำคัญ แสดงให้เห็นถึงที่มาที่ไปของผลกระทบทางวิชาชีพ การทำงานด้านการออกแบบได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้งานที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ที่เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนได้

สำหรับการจัดงานฟอรัม AAD Global Forum: Design for a Better World กิจกรรมที่ให้ภาพรวมศิลปะ และการออกแบบ (AAD) ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้ทรงอิทธิพลจะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ณ อาคารหอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน สจล.

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโปรดเข้าไปลงทะเบียนที่ https://formlanding.eventpassinsight.co/aad  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงหรือผ่านทางหน้าฟอรั่ม : AAD Global Forum Facebook https://www.facebook.com/AADGLOBALFORUM