10 คำอวยพรปีใหม่ 2020 ส่งความหมายดีๆ ต้อนรับปีหนูทอง

10 คำอวยพรปีใหม่ความหมายดีๆ ต้อนรับปีหนูทอง 2563 คริสต์ศักราช 2020 ที่ส่งไปแล้วคนรับชื่นใจ คนให้ชื่นทรวง มีความสุขตลอดปีเลยทีเดียว

Advertisement
  1. May 31st December be the end of your sorrows and 1st January 2019 be the beginning of your joys. Happy New year.

คำแปล : ขอให้วันที่ 31 ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของความโศกเศร้า และให้วันที่ 1 มกราคมเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข สวัสดีปีใหม่

 

  1. Wishing you happiness and prosperity in this New Year. Enjoy each day.
    คำแปล : ขอให้คุณพบกับความสุขและความสำเร็จในปีใหม่นี้ สนุกกับทุกวันของชีวิตนะ

 

3. Wish this New Year brings to you newly found happiness, prosperity, joy and everything else you want. Have a wonderful Year ahead to spend.
คำแปล : ขอให้ปีใหม่นำความสุขใหม่ๆ ความสำเร็จ ความเบิกบาน และทุกอย่างที่คุณอยากได้มาให้คุณ ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่วิเศษ

 

4. May your new year be decorated with sweet memories, wonderful days and memorable nights. Happy New Year 2020
คำแปล : ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่หวานชื่น มีวันดีๆ และค่ำคืนที่น่าจดจำ สวัสดีปีใหม่ 2020

 

5. May this year be the one in which all your wishes come true and all your fears may fade away. Happy new year2020!
คำแปล : ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ความปรารถนาของคุณเป็นความจริง และขอให้ความกลัวทุกอย่างค่อยๆ เลือนหายไป สวัสดีปีใหม่2020

 

6. A new year is the best time to make fresh new beginnings as you begin a new chapter of your life to fill up the pages with beautiful verses.
คำแปล : ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ ที่คุณจะเริ่มบันทึกบทใหม่ให้กับชีวิตด้วยถ้อยคำที่งดงาม

 

7. Discover new joys, embark on new journeys and give more meaning to your life in 2020 Happy New Year.
คำแปล : ค้นหาความสุขใหม่ๆ ลองเดินทางในเส้นทางใหม่ และให้ความหมายของคำว่าชีวิตใหม่ในปี 2020 สุขสันต์วันปีใหม่

 

8.May this new year wash away all the bad deed and memories of the past year and bring a new beginning in your life. Wishing you and your family a happy new year.
คำแปล : ขอให้ปีใหม่ชะล้างความทรงจำและเรื่องเลวร้ายในปีที่ผ่านไป แล้วนำพาการเริ่มต้นใหม่มาสู่ชีวิต ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขตลอดปีใหม่นี้

 

9.May you have abundance of joy,best health ,unlimited happiness and whole lot of good luck all through the year.happy new year!

คำแปล : ขอให้คุณมีแต่ความร่าเริง ร่างกายที่ดี ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด และความโชคดีตลอดทั้งปี สวัสดีปีใหม่

 

  1. 10. I wish that you overcome every obstacle and challenge that may come your way in the new year and may you further climb the ladder of success. wishing you a very happy new year.

คำแปล : ฉันขอให้คุณเอาชนะทุกๆอุปสรรคและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ และขอให้คุณก้าวขึ้นบันไดแห่งความสำเร็จได้ ขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่