เลื่อนเลือกตั้งอีกทีมีช็อต “อนุสรณ์”เชื่อศก.พังแน่!!

การยืนยันจัดให้มีการเลือกตั้งไม่เกิน ก.พ. 2562 ของนายกรัฐมนตรีส่งผลบวกต่อภาคการลงทุนโดยเฉพาะตลาดหุ้น นอกจากนี้ยังจะส่งผลดีต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รอดูความชัดเจนในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย

Advertisement

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลไม่สามารถทำได้ตามที่ประกาศเอาไว้หรือมีการเลื่อนการเลือกตั้งอีก คาดว่าผลกระทบทางลบต่อภาคการลงทุนจะรุนแรงมากกว่าก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ หากหลังเลือกตั้งไม่มีการสืบทอดอำนาจด้วยวิธีที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยหรือขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชน ประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะปรกติอันเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษแห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้

คสช ควรพิจารณายกเลิกคำสั่ง คสช ที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและพรรคการเมือง

ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า การยืนยันจัดให้มีการเลือกตั้งไม่เกิน ก.พ. 2562 ของนายกรัฐมนตรีส่งผลบวกต่อภาคการลงทุนโดยเฉพาะตลาดหุ้น น่าจะมีแรงซื้อเข้ามามากในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ค่าเงินบาทอาจแข็งค่าได้อีก นอกจากนี้ยังจะส่งผลดีต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รอดูความชัดเจนในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย ความน่าสนใจของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะเพิ่มขึ้น

หาก คสช รักษาสัญญาที่ประกาศเอาไว้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปี พ.ศ. 2561 อาจจะปรับตัวสูงกว่าที่ตนคาดไว้เดิมซึ่งจะอยู่ที่ 4.1-4.7% อัตราการเติบโตของการลงทุนน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม หากหัวหน้า คสช ไม่สามารถทำได้ตามที่ประกาศเอาไว้หรือมีการเลื่อนการเลือกตั้งอีก คาดว่าผลกระทบทางลบต่อภาคการลงทุนจะรุนแรงมากกว่าก่อนหน้านี้ การให้สัญญาในวันนี้ก็จะเป็นเพียงเทคนิคในการลดแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศและแรงกดดันจากประชาคมโลก นอกจากนี้ ตนหวังว่าหลังเลือกตั้งจะไม่มีการสืบทอดอำนาจด้วยวิธีที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยหรือขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชน หากมาตามครรลองของประชาธิปไตยและเสนอตัวต่อประชาชนผ่านการเสนอชื่อของพรรคการเมือง การเข้ามีบทบาทในการบริหารประเทศต่อด้วยวิธีการที่ถูกต้องจะช่วยไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมาอีก ปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองจะลดลง เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม การลงทุนก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะปรกติอันเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษแห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้ ขอให้ ผู้มีอำนาจ ตัดสินใจหรือดำเนินการใดๆโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ

ดร. อนุสรณ์  กล่าวว่า คสช ควรพิจารณายกเลิกคำสั่ง คสช ที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและพรรคการเมือง รวมทั้ง หยุดการดำเนินคดีกับนักกิจกรรมทั้งหลายที่ได้ดำเนินการตามสิทธิเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ การกลับคืนสู่นิติรัฐและการเปิดกว้างให้เกิดการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด การเปิดให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยสติปัญญาอย่างมีความรับผิดชอบ จะนำสังคมไทยไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์และสันติธรรมเพิ่มขึ้น