พาณิชย์ยันพร้อมพยุงราคาสินค้า ขอเกษตรกรรักษาคุณภาพการผลิต

รัฐมนตรีพาณิชย์ยันเกษตรกรผู้ปลูกมัน-ข้าวโพดจะดูแลระดับราคาให้ดี แต่เกษตรกรจะตัองปรับคุณภาพและดูปริมาณด้วย

Advertisement
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ว่า สถานการณ์สินค้าเกษตรโดยทั่วไปถึงว่าราคาให้อยู่ในระดับดี โดยมันสำปะหลังราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.40-2.50 บาท ในขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถือว่าราคาเป็นที่น่าพอใจ เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 9.40-9.50 บาท โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำให้กับเกษตรกรได้เข้าใจว่ารัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อทำให้ผลผลิตดีขึ้นในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง แต่อยากจะขอความร่วมมือให้เกษตรกรรักษาคุณภาพการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน เพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ และบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนให้ลดลงเพื่อที่จะให้ตนเองได้กำไรมากขึ้นและสามารถแข่งขันกับในตลาดต่างประเทศได้

ทั้งนี้ แนวนโยบายการนำเข้าข้าวสาลี 3 ต่อ 1 เพื่อนำมาใช้ในประเทศนั้น หากในอนาคตสถานการณ์สินค้าเกษตรในประเทศ มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ รัฐบาลก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายในการนำเข้า ในสัดส่วนที่น้อยลง ตามสถานการณ์ เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวโพดหรือมันสำปะหลังของเกษตรกรในประเทศ

นอกจากนี้ ตัวแทนสภาเกษตกร และสมาคมการค้าพืชไร่ ระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์ผลผลิตของเกษตรกรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ และต้องการให้รัฐบาลดำเนินนโยบายในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้สถานการณ์ราคาสินค้าของเกษตรกรอยู่ในระดับดี และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยนโยบายที่ผ่านมามองว่ารัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างถูกทางแล้ว และในปีนี้ยังเชื่อว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนปริมาณน้ำจนเกิดปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พืชไร่ในปีนี้จะมีราคาดี และยังกังวลใจเกรงว่าจะเกิดปัญหาพืชไร่ล้นตลาด แต่จะกระทรวงพาณิชย์จะดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไป