“เขื่อนลาวแตก” ไร้เงา บ.ประกันภัย ใครคือไอ้โม่งที่ต้องชดใช้

เขื่อนลาวแตก….เป็นเรื่องราวในระดับ”โลกมุง”อีกกรณีหนึ่งที่ผู้คนทั้งโลกให้ความสนใจ และแน่นอนธารน้ำใจเริ่มถาโถมเข้าใส่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มิติของการช่วยเหลือมิได้มองแค่”ถุงยังชีพ”เท่านั้น แต่ได้มองไกลไปถึง”การดำรงชีพ” จะอยู่และใช้ชีวิตกันอย่างไรหลังน้ำลด

Advertisement

ท่ามกลางสายธารข่าวที่ไหลออกมา มีข้อมูลแค่ไหลเอื่อยๆที่กล่าวถึงความคุ้มครองด้านประกันภัย ทั้งๆที่ในข้อเท็จจริงควรจะเป็นประเด็นที่ต้องถามถึงกันให้อึงคนึง

เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย มีวงเงินประกันภัยคุ้มครองเท่าไหร่ และบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยเอาไว้…แน่นอนยังคงเป็นประเด็นที่”โลกมุง”ต้องติดตามกันต่อไป

แต่เรื่องของประกันภัยก็รู้ไว้ใช่ว่า….ประกันภัยเขื่อนมีไหม อย่างไร คุ้มครองอะไร

การประกันภัยเขื่อนก็เหมือนกับการประกันภัยการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งมี”ความเสี่ยงภัย”ที่หลากหลายและซับซ้อน รวมไปถึงความหลากหลายของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เจ้าของโครงการผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาหลัก ผู้รับเหมาช่วง ดังนั้นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อาจมีหลากหลายกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองอยู่

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องถือว่าเป็นความคุ้มครองหลักในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่คือ “การประกันภัยงานก่อสร้าง (Contract Works Insurance Policy)”

อธิบายอย่างง่ายๆมีกระบวนการความคุ้มครองใน 3 ส่วนด้วยกันคือความคุ้มครองงานอาคารและวิศวกรรมโยธา ความคุ้มครองงานติดตั้งเครื่องจักร ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

โดยความคุ้มครองแต่ล่ะส่วนงานจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองและมีเงินวงคุ้มครองในแต่ละส่วนงานย่อยเอาไว้อย่างละเอียดยิบ แบบว่าชัดเจนอะไรจ่าย อะไรไม่จ่าย และจ่ายไม่เกินเท่าไหร่

อย่างไรก็ดีการประกันภัยประเภทนี้มิได้มีความคุ้มครองภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์เพียงเท่านั้น ว่าเริ่มต้นคุ้มครองเมื่อไหร่และสิ้นสุดความคุ้มครองวันไหน แต่เวลาความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่การขนเสาเข็มไปลงในสถานที่ก่อสร้างเลยทีเดียว ส่วนวันสิ้นสุดความคุ้มครองก็มิได้หมายถึงว่าสัญญาความคุ้มครองจะสิ้นสุดตามวันเวลาที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ แต่จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้วหรือผู้ว่าจ้างได้เริ่มใช้งานในส่วนนั้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว

แต่กรณีที่ผู้รับเหมายังต้องเข้าไปแก้ไขงานเดิม ซึ่งมิใช่เป็นการสร้างงานใหม่ ก็ต้องถือว่าสัญญาประกันภัยยังมีผลคุ้มครอง เพราะถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไข “ระยะเวลาบำรุงรักษา” ที่มีกำหนดไว้ในกรมธรรม์ชัดเจน

“นั้นก็หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย จะได้รับการชดใช้จากความคุ้มครองประกันภัย ตั้งแต่ตัวเขื่อน เครื่องไม้เครื่องมือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บ ยันบ้านเรือนทรัพย์สินไร่นา เพราะประจักษ์ชัดในเอกสารข้อมูลทางการว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 90 และกำหนดจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายใน ก.พ. 2562”

กล่าวง่ายๆว่ายังไม่มีการส่งมอบงาน ความคุ้มครองยังคงอยู่

แต่ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล….พี่น้องลาวจะเคลมกับใคร!

เรื่อง: นายชาละวัน สี่ตา

ขอบคุณภาพจาก เพจ : ແຂວງ ອັດຕະປື Attapue