ไปรษณีย์ไทย เร่งพัฒนามาตรฐานบริการ

      บอสใหญ่ ปณท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรฐานการทำงานตลอดจนร่วมพูดคุยกับประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น คำติชม และข้อเสนอแนะ พิจารณาปรับใช้และพัฒนาบริการต่อไป โดยในปี 2560 นี้ ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาระบบบริการไปรษณีย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้นตามนโยบาย “POST Excellence”  

Advertisement

     นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจุบัน ส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการฝากส่งจดหมายและสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ไทยที่ในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 8,000,000 ชิ้นต่อวัน และในบางกรณีอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งนำไปสู่ประเด็นปัญหาการร้องเรียนการทำงานของไปรษณีย์ไทยในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งไปรษณีย์ไทยมิได้นิ่งเฉย ยังคงมุ่งมั่น แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงความเป็นที่หนึ่งในใจผู้ใช้บริการ ในฐานะ  ผู้ให้บริการไปรษณีย์ของคนไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศ

     ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีนโยบายตรวจเยี่ยมการทำงานของที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพบปะและให้กำลังใจพนักงานและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ตลอดจนเพื่อหาแนวทางแก้ไข พัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั่วประเทศมีความพึงพอใจสูงสุด โดยนอกจากการลงพื้นที่ดังกล่าวแล้วนั้น ที่ผ่านมาไปรษณีย์ไทยยังได้มุ่งมั่นหาแนวทางในการเสริมประสิทธิภาพการบริการอย่างเต็มความสามารถ อาทิ การจัดอบรมหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ การจัดอบรมมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ฯลฯ เพื่อให้พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และกลุ่มสตาร์ทอัพ ตลอดจนมุ่งสู่การเป็น “ไปรษณีย์ไทย 4.0” ภายใต้นโยบาย POST Excellence และแนวทางการดำเนินงาน Service Touch Point จาก 5D&2S หรือการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชน