สธ.ส่งทีมแพทย์ไทยดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญฮัจย์ที่ซาอุดิอาระเบีย

กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 ทีม จำนวน 32 คน ดูแลสุขภาพ  ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 8,000 คน ประจำปี 2561 ที่เมืองเมกกะและเมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

Advertisement

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 จำนวน 8,000 คน ว่า กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งทีมแพทย์ 3 ทีม จำนวน 32 คน สลับกันปฏิบัติงาน ประกอบด้วย แพทย์ 7 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 17 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5 คน พร้อมเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค อุปกรณ์ป้องกันโรค และ จัดสถานที่ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจ ห้องพักผู้ป่วยและคลังยา รวมถึงระบบโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วย เพื่อดูแลสุขภาพ  ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 โดยตั้งจุดรักษาพยาบาล 2 แห่ง คือ เมืองเมกกะและเมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีน.พ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นที่ปรึกษา และนพ.ซุลกิฟลี ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นหัวหน้าประจำ  หน่วยบริการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญชาวไทย ที่เมืองเมกกะและเมืองมาดีนะห์ ขณะนี้มีผู้แสวงบุญ ชาวไทยมุสลิมเดินทางมาถึงแล้ว จำนวน 3,207 คน พบว่ามีสุขภาพดี

กระทรวงสาธารณสุขแบ่งการทำงานทีมงาน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2561 รวม 64 วัน ให้การดูแลรักษาพยาบาลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์โดยไม่คิดมูลค่า มีภารกิจคือ 1.ตรวจรักษา 2.ประสานการส่งต่อผู้ป่วย 3.ติดตามเยี่ยมผู้แสวงบุญ  ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่ 4.ดูแลผู้ป่วยวิกฤติ และ 5.ออกเยี่ยมผู้แสวงบุญกลุ่มที่มีความเสี่ยงตามโรงแรม  โดยประสานความร่วมมือและระบบการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลของประเทศซาอุดีอาระเบีย ในกรณี ที่จำเป็นต้องใช้การรักษาพยาบาลในระดับสูงขึ้น

สำหรับผลการรักษาพยาบาลของหน่วยพยาบาลทีมแรก ที่เมืองมาดีนะห์ เปิดให้บริการ (ไม่เป็นทางการ)ตั้งแต่วันที่  17 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 มีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมประมาณ 10 คน ที่เข้ารับบริการด้วยอาการระบบทางเดินหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ และมีแผลเบาหวานที่เท้า ซึ่งอย่างไรก็ตามแพทย์ได้ให้การรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพทั่วไปแก่ผู้แสวงบุญ เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด อาหารสะอาด และงดสูบบุหรี่ ยังไม่พบการส่งต่อเพื่อรักษาในโรงพยาบาลของประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้สภาพอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อน ลมแรง และแห้งอบอ้าว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 38-42 องศาเซลเซียส