“ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” บอกเล่าความประทับใจผ่าน 70 เรื่องราว 89 เรื่องเล่า ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

MiX Magazine ขอบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้ง จัดทำหนังสือ
“ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์”
บอกเล่าความประทับใจผ่าน 70 เรื่องราว 89 เรื่องเล่า ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

Advertisement

บริษัท มิตรมายา จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสาร MiX ขอร่วมบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้ง โดยการจัดทำ หนังสือ “ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” หนังสือที่ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่พระราชสมภพ ขึ้นครองราชย์ พระจริยวัตร และแบบอย่างการดำเนินชีวิต โครงการต่าง ๆ กว่า 4,000 โครงการ ที่ทรงทำเพื่อชาวไทย

บอกเล่าความประทับใจ ผ่าน “ 70 เรื่องราว 89 เรื่องเล่า” ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ที่มิอาจหาในแผ่นดินไหนได้อีก 70 เรื่องราวของพ่อตลอดพระชนม์ชีพ ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม อัครศิลปิน และอัจฉริยภาพมากมายหลายด้าน คำสอนของพ่อ ภาพแห่งความทรงจำหลากหลายช่วง ไปจนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น กับ 89 เรื่องเล่าจาก 89 บุคคลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ภัทราวดี มีชูธน,นิรุตติ์ ศิริจรรยา, หัทยา วงษ์กระจ่าง เป็นต้น

หนังสือ ตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ เป็นหนังสือปกแข็ง ขนาดใหญ่พิเศษ 10.25 นิ้ว คูณ 14.5 นิ้ว จัดพิมพ์ 4 สี่ ทั้งเล่ม จำนวน 216 หน้ารวมปก รูปเล่มสวยงามเหมาะกับการเก็บเป็นที่ระลึก บรรจุในกล่องสีทองเรียบ หรู จัดจำหน่ายในราคาเพียง 999 บาท สามารถสั่งซื้อหนังสือได้แล้ววันนี้ ติดต่อ บริษัท มิตรมายา จำกัด โทร. 0-2460-1534 กด 0 E-mail: mix@mixmagazine.in.th FB: MiXMagazineThailand หรือ Line: mixmagazinethai ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mixmagazine.in.th/ตราไว้ในดวงใจ