นิทรรศการเคลื่อนที่ “SACICT Mobile Gallery 2018” จุดประกายคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 “นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูช่างศิลปหัตถกรรม สื่อมวลชน รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ

Advertisement
นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม อนุรักษ์ และร่วมสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทย โดยมีพันธกิจสำคัญในการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และเผยแพร่งานหัตถศิลป์ไทยที่มีคุณค่าหลากหลายแขนง เพื่อจุดประกายให้เกิด              การพัฒนาหัตถศิลป์รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งในปี 2561 นี้  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มุ่งเน้นทั้งในด้านการพัฒนาคน รวบรวมองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยให้มีนวัตกรรมร่วมสมัย พร้อมส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การขยายตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ในงานศิลปหัตถกรรมไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจและมองงานหัตถศิลป์เป็นงานร่วมสมัยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ได้จัดงาน “SACICT Mobile Gallery 2018” ซึ่งเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้งานหัตถศิลป์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำหนดจะจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง สำหรับงาน SACICT Mobile Gallery 2018 ครั้งที่ 1 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม” ณ บริเวณใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร คือ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถานที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผู้รักในงานศิลป์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 ภายในงานจะมีการนำผลงานหัตถศิลป์ชิ้นสำคัญๆ จากหอนิทรรศการต่างๆ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มาจัดแสดง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์คช็อปจากครูช่างศิลปหัตถกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  

สำหรับการจัดงานนิทรรศการเคลื่อนที่ “SACICT Mobile Gallery 2018” ครั้งที่ 2 มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร  ส่วนครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นเดือนเมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นใน เดือนพฤษภาคม 2561 ณ บริเวณท่ามหาราช ถนนท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

นางอัมพวัน กล่าวเพิ่มเติมว่า งานนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 “นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์ไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมหัตถศิลป์ต่างๆ โดยเน้นให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “Learn, Discovery and Enjoy” ร่วมสร้างคุณค่า สื่อสาร เข้าถึง และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในปัจจุบันโดยผ่านพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการเรียนรู้ที่สำคัญๆ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำบทบาทและภารกิจของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานหัตถศิลป์ นอกจากนี้ ยังเป็นการสื่อสาร นำเสนอคุณค่า และองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เข้าใจในงานหัตถศิลป์มากยิ่งขึ้น

ร่วมชื่นชมและสัมผัสเสน่ห์หัตถศิลป์ไทยผ่านนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 “นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม” ได้ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในงานพบกับการจัดแสดงสุดยอดผลงานหัตถศิลป์จากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม งานนวัตศิลป์ร่วมสมัย พร้อมองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเรื่องราวของหัตถศิลป์เครื่องทองโบราณ และงานฝีมืออื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาจับเข่าบอกเล่าประสบการณ์งานหัตถศิลป์และกิจกรรมเวิร์คช็อปจากครูช่างศิลปหัตถกรรม  นำโดย ครูประทิน ศรีบุญเรือง ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2559 ที่มาพร้อมเวิร์คช็อปในหัวข้อ “เครื่องเขิน ตลับขูดเพ้นท์ หัตถกรรมล้านนา” วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 – 14.00 น. / 16.00 – 17.00 น. และ ครูพนิดา แต้มจันทร์   ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2557 กับเวิร์คช็อป ในหัวข้อ “แต้มสี ผีเสื้อสวย เครื่องประดับเบญจรงค์” ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม เวลา 13.00 – 15.30 น. / 16.00 – 17.00 น.  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งฟรี  ได้ที่ โทร. 1289 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.sacict.or.th