“ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” ชูความพร้อมทีมแพทย์สหสาขา สามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคยากที่ซับซ้อนในเด็กได้แม่นยำและรวดเร็ว

ร่างกายของมนุษย์มีการเจริญเติบโตขึ้นตามวัย คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกที่เกิดมานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่ในบางครั้ง เรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็อาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่คาดคิดและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด โดยเฉพาะโรคยากและซับซ้อนที่เกิดกับเด็ก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวมไปถึง ความผิดปกติของทารกแรกเกิด และโรคต่อมไร้ท่อในเด็กที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ซึ่งความผิดปกติหรือโรคที่พบได้เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Advertisement

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้นำด้านการบริบาลสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและป้องกันการเกิดโรคยากและซับซ้อนในเด็ก โดยมีความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก ๆ ในฐานะอนาคตของชาติต่อไป

ล่าสุดได้เปิดตัว “ศูนย์กุมารเวช” แหล่งรวมทีมกุมารแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง ซึ่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในโรคยากของเด็กหลากหลายสาขา มีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ ทีมงาน และเครื่องมือ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ ทำให้สามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อส่งมอบทางเลือกของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ซึ่งในปี 2567 ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้อันดับที่ 27 จาก 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาค และเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ หัวข้อเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็ก และโรคภัยที่เกิดกับเด็กยุคดิจิทัล โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขา อาทิ  นพ.ปรีชา เลาหคุณากร หัวหน้าศูนย์กุมารเวช และแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ กุมารแพทย์โรคหัวใจในเด็ก,ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็ง,พญ.ภาสินี เตชะวิจิตร์ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด,ผศ.พญ. มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ร่วมด้วย

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ลีเดีย – ศรัณย์รัชต์ ดีน มาแชร์ประสบการณ์การคลอดลูกสู่การปรึกษาและรักษาลูกน้อยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างต่อเนื่อง โดย ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ เปิดเผยว่า เพราะมั่นใจว่า ทีมแพทย์สามารถให้การดูแลอย่างครอบคลุมตั้งแต่การฝากครรภ์ คลอดลูก ไปจนถึงการดูแลทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยจนกระทั่งมีร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทันทีหลังการคลอด ไม่เพียงเท่านั้น ยังให้คำปรึกษาในเรื่องการติดตามพัฒนาการ ตรวจสุขภาพตามวัย และฉีดวัคซีนในเด็ก ด้วยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและชำนาญ รวมถึงมีวัคซีนที่ครบทุกด้าน ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริมตัวใหม่ ๆ ทำให้เรามั่นใจและอุ่นใจได้ว่า ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความเป็นทีมเวิร์คและมีครบในทุกด้าน

นอกจากนี้ ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ อย่าง แคทตี้ – รัสรินทร์ ธนะชัยวัฒนะโภคิน และ แพรว – เพชรแพรว พรพิพัทวัฒนกุล อินฟลูเอนเซอร์ คุณแม่ยังสาว มากความสามารถ มาร่วมงานในฐานะผู้รับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ ที่ผ่านการดูแลเด็กโรคระบบต่อมไร้ท่อจากทั่วโลกมามากกว่า 20,000 ราย รวมถึงแพทย์หลากหลายสาขาที่ให้การดูแลร่วมกันเป็นทีม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับเด็ก นอกจากนี้ เรายังมีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวินิจฉัยและรักษา โดยเรามุ่งหวังให้เด็ก ๆ ทุกคน เติบโตอย่างมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านสุขภาพและมีพัฒนาการการเติบโตที่ดีสมวัย

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาได้ที่ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 17-18 อาคาร A (คลินิก) โทร. 061 409 1613 (Hotline) หรือโทร. 02 066 8888 และ 1378 (Contact Center)