ตะลึง คน “กระทรวงหมอ” เป็นหนี้ กยศ. 3.5 หมื่นคน เสี่ยงโดนฟ้องกว่า 5,000

“ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจที่บุคลากรของหน่วยงานรัฐ เฉพาะกระทรวงเดียว มีภาระหนี้ของ กยศ. คิดเป็น 1% ของจำนวนผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.5 ล้านราย “

 

Advertisement

จากการประชุมขับเคลื่อนแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH) เคลื่อนแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ

 

โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี และธนาคารแห่งประเทศไทย

 

“ที่ผ่านมาพบว่ามีบุคลากรสาธารณสุข ประมาณ 35,000 คน มีภาระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และกว่า 5,000 คน มีโอกาสถูกฟ้องร้อง โดยได้มีการหารือ กยศ. เพื่อช่วยให้บุคลากรกลุ่มนี้ ได้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนถูกฟ้องร้อง” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจที่บุคลากรของหน่วยงานรัฐ เฉพาะกระทรวงเดียว มีภาระหนี้ของ กยศ. คิดเป็น 1% ของจำนวนผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.5 ล้านราย แบ่งเป็นผู้กู้ยืมชำระหนี้ปกติ 1.4 ล้านราย ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ 2.1 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย.67)

 

สำหรับสถานะการดำเนินงานของ กยศ. ล่าสุด (ณ วันที่ 8 ก.พ.67) พบว่ามีผู้กู้ยืมจำนวนทั้งสิ้น 6,806,829 ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม 752,516 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งสถานะผู้กู้ยืม ได้ดังนี้

 

1.อยู่ในช่วงกำลังศึกษา/ปลอดหนี้ จำนวน 1,366,825 คน คิดเป็นเงิน 143,466 ล้านบาท

2.ชำระหนี้เสร็จสิ้น จำนวน 1,848,558 คน คิดเป็นเงิน 147,938 ล้านบาท

3.อยู่ระหว่างชำระหนี้ จำนวน 3,519,176 คน คิดเป็นเงิน 454,645 ล้านบาท

4.เสียชีวิต/ทุพพลภาพ มีผู้กู้ยืมจำนวน 72,270 คน คิดเป็นเงิน 6,467 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีสถิติตัวเลขที่น่าสนใจอีกประการคือ สถานะการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระ 5,367,734 ราย ที่พบว่า มีผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ ถึงจำนวน 2,241,844 ราย  หรือร้อยละ 41 โดยคิดเป็นเงินต้นที่ผิดนัดชำระ 97,360 ล้านบาท