ห้ามขายแพง !!! ครม.เคาะเพิ่ม “ไก่-น้ำตาลทราย” เป็นสินค้าควบคุม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (26 มิ.ย.67) เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยรายการสินค้าและบริการจำนวน 57 รายการ (52 สินค้า 5 บริการ) เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

Advertisement

ทั้งนี้ กกร. ได้เพิ่มเติมสินค้าและบริการควบคุมตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ,หน้ากากอนามัย ,ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ,ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และ ไก่ เนื้อไก่

ในส่วนของน้ำตาลทราย กกร. ได้เพิ่มเติมตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 67 พ.ศ. 2566

สำหรับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ( 25 มิ.ย.67) ราคาขายปลีกไก่สดชำแหละ (ทั้งตัว) เฉลี่ยอยู่ที่ 80 บ./ตัว และไก่สดชำแหละ น่อง สะโพก อยู่ที่ 85 บ./กก.

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดราคาควบคุมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น้ำตาลทรายขาว ราคา 24 บ./กก. และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา 25 บ./กก. ในส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีการกำหนดราคาตามระยะทางและต้นทุนการขนส่ง