46ปี ซี้ปึ๊ก!ไทย-โปแลนด์..ต่อยอดการค้าEEC

‘พาณิชย์’ ชวนโปแลนด์ลงทุนใน EEC ชูอุตสาหกรรมไฮเทค ร่วมมือเพิ่มมูลค่าการค้าสานสัมพันธ์ไทย-โปแลนด์ ครบรอบ 46 ปี

Advertisement
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(ขวา) นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย(ซ้าย)

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการหารือกับนายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ว่า ได้หารือแนวทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งไทยและโปแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ดีและราบรื่นมาตลอดในทุกมิติ โดยปีนี้เป็นปีที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 46 ปี อีกทั้งต่างเล็งเห็นโอกาสขยายการค้าการลงทุน และยินดีที่สหภาพยุโรปได้ออกมติคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ให้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทยในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นางสาวชุติมา เปิดเผยว่า การค้าระหว่างไทยและโปแลนด์ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น การขยายความสัมพันธ์ผ่านกรอบทวิภาคีและภูมิภาค และการจัดคณะธุรกิจไปแสวงหาลู่ทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป นอกจากนี้ การที่ไทยมีแผนจะขยายเส้นทางการบินตรงระหว่างไทยและโปแลนด์ จะช่วยเพิ่มโอกาสของการทำธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เชิญชวนฝ่ายโปแลนด์มาเยี่ยมชมและร่วมลงทุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน เมืองใหม่ และเชื่อมโยงระบบขนส่งในภูมิภาคอาเซียน โดยโปแลนด์กล่าวชื่นชมโครงการ EEC ว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของไทยที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน และได้แลกเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนของโปแลนด์ว่า ที่ผ่านมานักลงทุนของไทยที่ไปลงทุนในโปแลนด์ได้ผลตอบแทนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากโปแลนด์มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทันสมัย เพราะได้รับเงินช่วยเหลือในฐานะประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป จึงเหมาะแก่การลงทุนและเป็นศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งไทยและโปแลนด์ต่างมีจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งไทยและโปแลนด์ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและยุโรปตามลำดับ จึงมีศักยภาพสามารถเป็นประตูการค้าและการลงทุนของภูมิภาคที่แต่ละประเทศตั้งอยู่ได้

ในปี 2560 โปแลนด์เป็นคู่ค้าอันดับ 46 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 14 ของไทยในสหภาพยุโรป มีมูลค่าการค้ารวม 768.67 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 11.5 การส่งออกมีมูลค่า 451.22 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไปโปแลนด์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง การนำเข้ามีมูลค่า 347.45 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากโปแลนด์ อาทิ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

จากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจทำให้ในปี 2560 โปแลนด์มีอัตราความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 4.4 เป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศยุโรปกลาง รองจากสาธารณรัฐเช็ก ทั้งนี้ โปแลนด์เป็นประเทศผู้ผลิตเรือยอชต์เพื่อส่งออก รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรถโดยสาร ทั้งรถที่ใช้น้ำมัน ใช้ไฟฟ้า และใช้ไฮโดรเจน โปแลนด์มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจธนาคาร ซึ่งโปแลนด์ได้จัดตั้งธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์แก่ธนาคารในไทย ด้านเอกชนโปแลนด์ผลิตเกมออนไลน์ The Witcher ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย