ช็อปแหลก!!! SME “1 บาท 1 แสนรายการ 1เดือนมี 1 ครั้ง”

เอาใจขาช็อปซื้อของออนไลน์ราคาถูก สสว. จัดหนักโปรโมชั่น ‘SME 1 BAHT’ ผ่าน 15 เว็บ E-marketplace และ Logistics ช็อปแหลกสินค้าดี SME ไทย ราคา 1 บาท กว่า 100,000 รายการ ทุกวันที่ 1 ของเดือน ดีเดย์ 1 พ.ค. – 1 ก.ย. 2561 หวังเพิ่มช่องทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการไทย

Advertisement

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าจากพฤติกรรมของผู้บริโภคไทย ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่ผ่านมาได้ สสว.ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยลงพื้นที่อบรมให้ความรู้และคำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้สามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้จริง เช่น สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียนเนื้อหาสินค้า รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับ SME ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ด้วย

ทั้งนี้ สสว. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ ‘SME ONLINE’ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 นี้เป็นความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สสว. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ในรูปแบบ Business to Business to Customer (B2 B 2C) ควบคู่ไปกับการพัฒนา SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจค้าขายทางออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต กับกลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยจับมือกับ E-marketplace ที่เข้าร่วมโครงการ จัดแคมเปญ ‘SME 1 BAHT’ ลดราคา สินค้าที่อยู่ภายใต้โครงการ “SME ONLINE” โดยจำหน่ายในราคา 1 บาท เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการ ส่วนที่เหลือ สสว. จะเป็นผู้สนับสนุน แต่ไม่รวมค่าขนส่ง โดยกิจกรรมส่งเสริมการ ขายมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มดีเดย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 1 กันยายน 2561 รวมสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญกว่า 100,000 รายการ

สำหรับ E-marketplace และ Logistics ที่เข้าร่วม ได้แก่ shopee, lazada, lnwmall, weloveshopping, 11street, thailandmall, smesiam, buzzebees, shopseason, beautynista, pinsouq, tarad.com, far-e, Lalamove, และ shippop ซึ่งจะมาร่วมมอบสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ ส่วนลดค่า GP ฟรีค่าแรกเข้า ส่วนลดค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับ SME ในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ และขยายความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับ SME ในอนาคต