เคทีซีมุ่งผลิตเยาวชนคุณภาพสู่สังคมไทย ผ่านโครงการ Learn & Earn ปีที่ 14

เคทีซีมุ่งผลิตเยาวชนคุณภาพสู่สังคมไทย ผ่านโครงการ Learn & Earn ปีที่ 14
ด้วยแนวคิด “เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอ เพื่อชีวิตที่พอเพียง”

Advertisement

เคทีซีเดินหน้าโครงการ Learn & Earn ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ร่วมผลักดันพัฒนาเยาวชนคุณภาพสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอ เพื่อชีวิตที่พอเพียง” โดยยึดหลักคำสอนของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เข้ากับทุกยุคสมัย เป็นแนวทางสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ รู้จักหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง รู้จักเก็บออม และใช้ชีวิตให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน

นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคทีซีได้ดำเนินโครงการ Learn & Earn ต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพร่วมกับสังคมไทยมายาวนานถึง 13 ปี โดยการทำโครงการฯ ในปี 2560 นี้ เคทีซีจะมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอ เพื่อชีวิตที่พอเพียง” โดยมีสาระสำคัญ เพื่อให้นิสิต – นักศึกษาในโครงการฯ เรียนรู้อย่างไม่รู้จบในหลายแง่มุม โดยเฉพาะการเรียนรู้และน้อมนำคำสอนของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ประกอบกับการช่วยเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงอาชีพที่น่าสนใจในยุคดิจิทัล และเรียนรู้เคล็ดลับก้าวสู่ความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย ผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรชั้นนำในหลากหลายอาชีพ และเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาในโครงการฯ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตลอดจนสร้างรายได้และเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน”

ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับแนวคิด “เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอ เพื่อชีวิตที่พอเพียง” จะประกอบด้วย 5 กิจกรรมต่อเนื่อง 1) เรียนรู้ก่อนเข้าทำงาน เตรียมใจ เตรียมตัว และเตรียมรับมือกับการสัมภาษณ์งานจากมืออาชีพ 2) เรียนรู้การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการประกอบอาชีพ 3) เรียนรู้กับนักวิเคราะห์การเงินชื่อดัง เพื่อต่อยอดการวางแผนการเงินในอนาคตอย่างพอเพียง 4) เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์กับชีวิตที่พอเพียงและทันสมัย 5) เรียนรู้การรังสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อพ่อหลวงจากศิลปินรุ่นพี่ และร่วมกันต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

“เราหวังว่าการจัดกิจกรรมในปีนี้ จะช่วยสร้างโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในโครงการฯ ได้เรียนรู้และเปิดมุมมองนอกห้องเรียนที่พวกเขาอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน และช่วยจุดประกายความคิดและเป็นบันไดความรู้ที่นำพาให้น้องๆ ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและของประเทศชาติในอนาคตต่อไป” นางสาวพจนีย์พรกล่าว

ด้านนางสาวเมรินทร์ เมฆวัฒนา นิสิตปี 4 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ในโครงการ Learn & Earn เกือบ 2 ปี เปิดเผยว่า “ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เข้ามาเรียนรู้งานในฐานะ Learn & Earn นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ได้พัฒนาทักษะการทำงานหลายด้าน เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น เทคนิคการประสานงานกับคนที่หลากหลาย การดูแลผู้สมัครที่เข้ามาสัมภาษณ์งาน การช่วยเหลืองานด้านเอกสาร เป็นต้น อีกทั้งได้ฝึกรับมือกับปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอีกด้วย”

“ที่เคทีซีสอนอะไรเราหลายอย่าง นอกจากทักษะการทำงาน เรายังมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้ว่าต้องบริหารจัดการเวลาเรียนและเวลางานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รู้จักการเข้าสังคมการเข้าหาผู้คน โดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่า และที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งพี่ๆ และเพื่อนๆ ที่นี่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่กับครอบครัว บรรยากาศการทำงานสนุกสนาน และอยากที่จะมาทำงานทุกวัน เหมือนบ้านอีกหลัง” นางสาวเมรินทร์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าว ทางเคทีซียังได้รับเกียรติจากนายชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย หัวหน้าครูสอนและผู้บริหารสถาบันในเครือ Big Brain ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย นักการตลาดดิจิทัลที่มีชื่อเสี่ยงและผู้ก่อตั้งเพจ M.I.B Marketing In Black ซึ่งได้รับความนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊คมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และเผยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ภายใต้หัวข้อ “9 เคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ” อีกด้วย

อนึง โครงการ “Learn & Earn” ริเริ่มและดำเนินการโดย “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ปีที่ 14 (ปี 2560) เป็นโครงการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ใช้เวลาว่างจากการเรียนปกติเข้าทำงานกับเคทีซี โดยมีผลตอบแทนเป็นรายได้ต่อชั่วโมง ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาและค้นหาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ปัจจุบันมีนิสิต–นักศึกษาในโครงการฯ จำนวน 110 คน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเคทีซีแล้วกว่า 300 คน โดยที่ผ่านมามีนิสิตนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมในโครงการฯ ทั้งหมดกว่า 25,000 คน

KTC aims to produce high quality youth to fit into the society through the 14th Learn & Earn project according to the idea of “Living in a sufficient lifestyle, but never stop learning”

It comes to the 14th year of the Learn & Earn program, which has been organized by KTC in order to train youth to fit into the society under the idea of “Living in a sufficient lifestyle, but never stop learning,” a life lesson learned from the King Rama IX. The idea is suitable for all ages and it is something that encourages the new generation of youth to keep working hard to earn for a living and to collect money for a sustainable life.

Ms. Podchaneeporn Chamnanpukdee, Vice President – Human Resources “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, revealed that “with an aim to develop the new generation of youth, KTC has organized the Learn & Earn program for 14 consecutive years in order to produce quality manpower to the society, under the idea of “Living in a sufficient lifestyle, but never stop learning”. The main idea is to encourage students participating in this project to keep learning by focusing on the teaching of the King Rama IX as a way to live their lives. Moreover, this program is to turn all participating students to graduates that best fit to the positions available in this digital era. The program hopes to give an opportunity to learn tips and tricks to achieve success by inviting several inspiring speakers to share their experience. Also, there is an open stage for students to exchange their opinions in order for them to apply the knowledge they have gained from the program in real situations.

The program comprises of 5 activities in order to be in line with the idea “Living in a sufficient lifestyle, but never stop learning”: 1) Learn before work. Be ready for a work interview. Get trained by professional hiring managers 2) Learn how to use digital media for work 3) Learn from a famous financial analyst in order to develop a plan for future money savings 4) Learn ways of organic agriculture and modern yet sufficient lifestyle 5) Learn how to create art works for the King Rama IX and methods to distribute the works to the society.

“We hope that this year program will offer opportunities for the students participating in this program to learn outside their classrooms from something that they have never experienced before. Also, we are sure that what they learned will inspire them and bring them to achieve sustainable success. They will grow up to be crucial persons for their families and the country in the future,” Ms. Podchaneeporn said.

Ms. Mayrin Mekwattana, a senior from the Faculty of Psychology, Chulalongkorn University, has been doing an internship under this program with the Human Resources Department. “Apart from in-class studies, I have developed my skills in various aspects, such as working with others, coordinating techniques for effective
outcomes, interview arrangements, administrative works, etc. Moreover, I have also learned how to deal and resolve facing problems that I found during my time at KTC.”

“KTC has taught us many things. It’s not just a working skill, but we also learned to effectively manage our working and studying schedules. From here, we’ve learned how to live with other people and how to approach someone to do something. The most important thing is, we’ve created relationships among us, both with our friends who participate in this program and also with seniors who work here. We’re working and living like a family. The atmosphere is so joyful, which makes me want to come to work every day. This place is like my second home.” Ms. Mayrin said.

During the press conference, Mr.Chaiyapon Chawanwanitchai, Trainer Team Lead and Managing Director of Big Brain Academy, who has been successful in his business life since young age, was invited to be the key speaker. As a famous digital marketer and M.I.B Marketing In Black facebook page founder, he has shared his experience and inspiring stories and given away his strategies for success with the topic of “9 tips to achieve a successful life in the time that technologies are a must for every business”.

Notes

The “Learn & Earn” program is initiated and operated by “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited for already 14 consecutive years. This project contributes to offering opportunities to any university students in Thailand to apply for an hourly-paid internship with KTC during their school break. The program was first launched with an aim to encourage students to learn and potentially develop themselves. Currently, there are 110 students participating in this year program. KTC has hired 300 students who used to join before and there were 25,000 students applying to be part of the program.