ผู้ประกอบการน้ำตาลโชว์ปีนี้ผลผลิตดี 87 วันแรก ผลิตน้ำตาลทรายได้ 8.61 ล้านตัน

โรงงานน้ำตาลทราย เผยข้อมูลรายงานผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 60/61 หลังผ่าน 87 วัน นับจากเปิดหีบวันแรก 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบแล้ว 81.02 ล้านตัน เทียบระยะเวลาหีบอ้อยของปีก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 72.39 ล้านตัน ระบุคุณภาพค่าความหวานในอ้อยและประสิทธิภาพการหีบสกัดอ้อยเป็นน้ำตาลทรายล้วนดีขึ้น ส่งผลให้ผลิตน้ำตาลทรายได้แล้ว 8.614 ล้านตัน แม้มีปัญหาอ้อยไฟไหม้จากการเร่งจัดเก็บผลผลิตของชาวไร่

Advertisement
นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC)

    นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า หลังจากที่โรงงานน้ำตาลทรายเปิดรับอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2560/61 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561 หรือคิดเป็นระยะเวลา 87 วัน พบว่า โรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศได้รับผลผลิตอ้อยจากชาวไร่เข้าหีบแล้วจำนวน 81.02 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้น 8.63 ล้านตันอ้อย เมื่อเทียบกับระยะเวลาการหีบอ้อยในช่วงเดียวกันของฤดูการหีบอ้อยปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 72.39 ล้านตันอ้อย ซึ่งเป็นผลมาจากโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบสูงสุดเฉลี่ย 1.21 ล้านตันต่อวัน  

    ขณะเดียวกันคุณภาพของผลผลิตอ้อยเข้าหีบเมื่อเทียบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่าความหวานเฉลี่ย 12.20 ซี.ซี.เอส. จากปีก่อนอยู่ที่ 12.05 ซี.ซี.เอส. และมีปริมาณการผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) อยู่ที่ 106.33 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อนที่มียิลด์ 104.77 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.56 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่งผลให้ช่วงระยะเวลา 87 วันที่มีการเปิดหีบอ้อย สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้แล้วทั้งสิ้น 8.614 ล้านตัน

    อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ำตาลทรายประเมินว่า คุณภาพผลผลิตอ้อยหีบควรจะดีกว่านี้ หากชาวไร่อ้อยสามารถจัดเก็บอ้อยสดเพื่อจัดส่งให้แก่โรงงานมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังพบว่า ปัญหาอ้อยไฟไหม้ยังมีความรุนแรงเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยในรอบการผลิตปีนี้ มีอ้อยไฟไหม้เข้าสู่การหีบอ้อยสูงถึง 49.35 ล้านตันอ้อย หรือคิดเป็นสัดส่วน 60.91% จากปริมาณอ้อยเข้าหีบในช่วง 87 วันแรกของฤดูหีบอ้อยปีนี้

    “แม้โดยภาพรวมคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่เราเชื่อว่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้ หากชาวไร่อ้อยร่วมกันจัดเก็บอ้อยสดที่ทำให้ค่าความหวานสูงขึ้นเข้าสู่โรงงาน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่จะทำรายได้จากการเพาะปลูกอ้อยได้ดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยรวมในที่สุด” นายสิริวุทธิ์ กล่าว