บางซื่อตรวจเข้มตามคำสั่งคสช. พร้อมประกาศงดขายเหล้าวันมาฆบูชา

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายนายณรงค์ ตาปสนันทน์ นายชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางโพ ตำรวจนครบาลเตาปูน ทหารปตอ.2 พัน.1 รอ. ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บริเวณถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ จำนวน 4 แห่ง ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ พร้อมแจกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 เนื่องในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นวันมาฆบูชา

Advertisement