ซีพีแรม ร่วมผลักดันประเทศไทย สู่เมืองนวัตกรรมอาหารภูมิภาค

ซีพีแรม ร่วมผลักดันประเทศไทย สู่เมืองนวัตกรรมอาหารภูมิภาค

Advertisement

บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นหนึ่งในการร่วมผลักดันประเทศไทย ก้าวเข้าสู่เมืองนวัตกรรมอาหารของภูมิภาค ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยสื่อมวลชน นักการทูต จากประเทศในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชม ดูงานศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม และโรงงานชลบุรี ในการนี้คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมซีพีแรมและโรงงานชลบุรี ถือว่าเป็นศูนย์นวัตกรรมอาหารขององค์กรเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย เป็นสถานที่บ่มเพาะนวัตกร เป็นแหล่งเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับสังคม มีการรวบรวมผลงานด้านนวัตกรรมที่ซีพีแรมได้สร้างสรรค์ขึ้นมา นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ และแบบจำลองที่สัมผัสได้ อีกทั้งโรงงานชลบุรีนั้นเป็นโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ได้นำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม ร่วมกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ ออกแบบสายการผลิตร่วมกัน จนได้สายการผลิตอาหารแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประสิทธิภาพสูง มีสุขอนามัยที่ดี ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม