สธ.ลุยตรุษจีนเมืองเก่าเฝ้าระวังแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในงานตรุษจีนเมืองเก่าอยุธยามหามงคล 2561

Advertisement

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปกครองจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในงานตรุษจีนเมืองเก่าอยุธยามหามงคล 2561 ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชน โดยผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา กรณีพบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในงานตรุษจีนเมืองเก่าอยุธยามหามงคล 2561

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวว่า จากการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าตรวจสอบในงานดังกล่าว พบว่าในบริเวณงานไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยจะไม่ทำการฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการดำเนินคดีในส่วนที่พบการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนหากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422