เก็งกำไร ที่ดิน – คอนโดฯ แนวรถไฟฟ้า เจอแน่ “ภาษีลาภลอย”

สศค.เตรียมเสนอคลัง จัดเก็บภาษีลาภลอย ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากที่ดิน – คอนโดฯขึ้นราคา เนื่องจากใกล้เคียงโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ

Advertisement

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  เปิดเผยว่า  สศค.เตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณการาจัดเก็บภาษีลาภลอย (Windfall Gain Tax)   บริเวณโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ  เพื่อเสนอเป็นวาระให้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในขั้นต่อไป

ทั้งนี้การจัดเก็บภาษีดังกล่าว เป็นผลเพื่อการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น เนื่องจากในหลายประเทศ เช่น ยุโรป สหรัฐ  ฮ่องกง มีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว  โดยการจัดเก็บภาษีลาภลอยนั้น จะจัดเก็บเฉพาะทรัพย์สินบริเวณโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่มีผลย้อนหลังไปยังโครงการลงทุนที่ผ่านมา

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. …หรือ ภาษีลาภลอย (Windfall Gain Tax)  เป็นแนวคิดจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและห้องชุดมีราคาเพิ่มขึ้นจากโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ  หลังจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือห้องชุดขายและมีรายได้จากส่วนต่างมูลค่าที่ดินหรือทรัพย์สิน

ด้านสาระสำคัญของภาษีลาภลอยนั้น จะเน้นในส่วนของการขายทรัพย์สินมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท  ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ห้องชุดรอการขาย ส่วนอสังหาริมทรัพย์บริเวณสถานี รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ในรัศมี 2.5 ก.ม.โดยรอบสถานี  หรือหากเป็นท่าเรือ จะขยายพื้นที่จัดเก็บในรัศมี 5 ก.ม.

ขณะที่ทางด่วนพิเศษมีรัศมีจัดเก็บ 2.5 ก.ม. โดยรอบทางขึ้นและทางลง หรือทางออก ไม่ได้จัดเก็บจากอสังหาริมทรัพย์ริมทาง เพราะเป็นทางระบบปิด  รวมทั้งที่ดินใกล้สนามบิน รัศมี 5 ก.ม.จากแนวเขตห้ามก่อสร้างของสนามบิน โดยยกเว้นจัดเก็บภาษี กรณีที่ดินที่อยู่อาศัย และที่ดินทำเกษตรกรรม

อย่างไรก็ตามการกำหนดเพดานอัตราภาษี ไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานภาษี  โดยคำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์ ที่มีราคาเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างถึงวันซื้อขายเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ หากไม่มีการซื้อขายจะไม่มีการจัดเก็บภาษี โดยรายละเอียดทั้งหมดต้องรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอีกครั้ง

ขอบคุณภาพจากเพจ: หนูด่วน บีทีเอส ,รถไฟฟ้าบีทีเอส