สิ้นแล้ว“ระพี สาคริก” บิดากล้วยไม้ไทย ถึงแก่อสัญกรรม

ศ.ระพี สาคริก “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย” เสียชีวิตแล้วอย่างสงบในวัย 95 ปี ที่บ้านพักย่านงามวงศ์วาน ภายหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเวลากว่า 6 เดือน ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด

Advertisement

ศ.ระพี สาคริก ราษฎรอาวุโส ถือเป็นบุคคลสำคัญแห่งวงการกล้วยไม้ไทยซึ่งใช้ทุนส่วนตัว ในการค้นคว้าวิจัยด้านกล้วยไม้ กระทั่ง “กล้วยไม้ไทย “ กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่เป็นสินค้าส่งออกในระดับโลก ด้วยเหตุนี้ ศ.ระพี จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2511) นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (พ.ศ. 2513) อีกด้วย รวมทั้งได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ด้านการทำงานเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ โดยแม้จะเกษียณอายุราชการนานแล้วก็ตาม ศ.ระพี สาคริก ก็ยังได้รับความเคารพยกย่องเป็นปูชนียบุคคล โดยเฉพาะในวงการศึกษาและวงการกล้วยไม้ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย” สร้างคณูปการนานาต่อวงการเกษตรของไทย ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำชื่อของ ศ.ระพี สาคริก ไปตั้งเป็นชื่อของอาคาร “ระพี สาคริก” จนถึงปัจจุบัน

ประวัติของ ศ.ระพี เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2465 ที่ วรจักร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนโตของขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตริยสมุห (เนื่อง สาคริก) และคุณแม่สนิท ภมรสูตร เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาคาร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรหรือ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรในปัจจุบัน จนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์

จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อมาสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี เมื่อ พ.ศ. 2486) ซึ่งเปิดสอนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยที่แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่(แม่โจ้รุ่น 7) โดยศึกษาในคณะเกษตร ได้เลือกศึกษาด้านกสิกรรมและสัตวบาล สาขาปฐพีวิทยาระดับปริญญาตรีและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อ พ.ศ. 2490 รวมยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมเกษตรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อ พ.ศ. 2558

ขอบคุณภาพจากเพจ: ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก