“ชัยเสรีฯ”ร้องกรมศุลฯ เรียกเก็บภาษีโหด รถหุ้มเกราะ 89 ล้านบาท(คลิป)


บริษัท ชัยเสรี  เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ยื่นหนังร้องขอความเป็นธรรม กรณีกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์หุ้มเกราะ ทหารเพื่อใช้ในกองทัพ จำนวน 89 ล้านบาท

Advertisement

นางนพรัตน์ กุลหิรัญ รองประธานกรรมการ บ.ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัทสัญญาคู่ค้ากองทัพไทย ในการผลิตและนำเข้ารถหุ้มเกราะเพื่อประจำการในกองทัพไทย ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณี กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถหุ้มเกราะย้อนหลัง เป็นจำนวนเงิน 89 ล้านบาท

https://youtu.be/oC_TGcwyxWA