ตรุษจีนนี้ 7 ข้อควรทำ เช็คก่อนซื้อของไหว้เจ้า

กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้บริโภค และประชาชน มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการเลือกซื้อสินค้า อาหาร เพื่อประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนลดความเสี่ยงโรคภัยคุกคามที่มาจากสัตว์และสารพิษเจือปน

Advertisement

ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปี โดยเฉพาะวันจ่าย ชาวไทยเชื้อสายจีนจะออกไปจับจ่ายซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาเตรียมพร้อมไว้

ทั้งนี้ขอแนะนำวิธีปฏิบัติ 7 ข้อ ดังนี้  1.เลือกซื้อจากตลาดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

2.เลือกซื้อผัก ผลไม้ ที่สะอาด ไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารพิษกำจัดศัตรูพืช หรือเชื้อราตามใบ ซอกใบ หรือก้านผัก ไม่มีสีขาว หรือกลิ่นฉุนผิดปกติ โดยมีคำแนะนำวิธี “การล้าง” 3 วิธี คือ 1) ล้างด้วยน้ำไหล 2) ล้างด้วยน้ำส้มสายชู และ 3) ล้างด้วยผงฟูหรือเบคกิ้งโซดา

3.ควรเลือกขนม สีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด และควรนำมานึ่งให้ร้อน หรือปรุงประกอบด้วยความร้อนก่อนบริโภค

4.อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ทั้งไก่ต้ม เป็ดต้ม หมูต้ม ก่อนนำมารับประทาน ควรนำมาปรุงให้สุกอีกครั้ง เนื่องจากปกติแล้วเป็ดไก่เหล่านั้นมักนิยมต้มแบบไม่ให้สุกมาก

5.ผู้ปรุงอาหารควรมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี เช่น แต่งกายให้สะอาด ใส่ผ้ากันเปื้อน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร และไม่สูบบุหรี่ระหว่างปรุงอาหาร เป็นต้น

6.การปฏิบัติตนเมื่อรับประทานอาหารไหว้เจ้า ให้ยึดหลัก“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

7.หากเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ให้เลือกบริโภคอาหารจากร้านหรือแผงจำหน่ายอาหารที่มีป้ายสัญลักษณ์ “Clean Food  Good Test” เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค

ขณะที่ น.พ.ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมนำเป็ด ไก่ มาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีกหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากโรคดังกล่าว ซึ่งอาจมาจากการระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าในไทยจะไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดมาแล้วกว่า 9 ปี

อย่างไรก็ตามต้องความร่วมมือจากประชาชนในการเลือกบริโภคสัตว์ปีกดังกล่าว โดยควรยึดหลัก 5 ประการดังนี้ 1.เลือกบริโภคเนื้อไก่/เป็ด และไข่ที่ปรุงสุกสะอาด  2.หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย  4.หากไปตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ผู้บริโภคควร เลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ และ 5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์