ไทยเบฟฯ มอบน้ำดื่มช้าง

 

Advertisement

ไทยเบฟฯ มอบน้ำดื่มช้าง

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามอบน้ำดื่มช้าง
พร้อมด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง รวมมูลค่า 1 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมี นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และนายโชคชัย
แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน