กฟน. จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5

Advertisement

กฟน. จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5

​นายรุจ เหราบัตย์ (กลาง) รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานในงานสัมมนาให้ความรู้ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5 โครงการ MEA Enerrgy Saving Building 2017 พร้อม รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายธีรวัฒน์ ใจประสาท (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ นายฉลอง แขวงอินทร์ (ที่1 จากซ้าย) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายวิญญู วานิชศิริโรจน์ เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแต่ละอาคารนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ โดยมีผู้แทนอาคารประเภทโรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านเกณฑ์ระดับที่ 1 มาแล้ว และจะเข้าแข่งขันต่อเนื่องในระดับที่ 2 ของโครงการปีที่ 5 ร่วมรับฟังสัมมนากว่า 35 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม Sapphire โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้