ม.หอการค้าไทยฯ จัดประชุมนานาชาติ “การคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์”

ชิปปี้..คนรุ่นใหม่มาแรง

สพธอ. จับมือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดประชุมนานาชาติ “การคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์”  (Building a Safe Online Environment for Children) พร้อมตัวแทนองค์กรระดับโลก

Advertisement

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประชุมนานาชาติหัวข้อ “การคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์” (Building a Safe Online Environment for Children) ภายใต้สโลแกน “ครอบครัวปลอดภัยในยุคดิจิทัล” งานประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ และมีผู้ร่วมเสวนาชั้นนำระดับโลก อาทิ Facebook, Google, 3DU Play มาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์ เนื่องจาก เยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา แต่เนื้อหาบางอย่างอาจไม่เหมาะสมกับผู้เยาว์

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติหัวข้อ “การคุ้มครองผู้เยาว์จากภัยออนไลน์” (Building a Safe Online Environment for Children) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. – 17.15 น. ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ชั้น 21 อาคาร The Ninth Towers กรุงเทพฯ ผู้ประสงค์ร่วมประชุมสามารถตอบเข้าร่วมออนไลน์ที่ goo.gl/Tv5cFE หรือส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 02-277-4491หรือ law@utcc.ac.th ภายในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอดการประชุมมีบริการแปลเป็นภาษาไทย

ภาพประกอบข่าว