เงินบริจาค “ตูน” ก้าวคนละก้าวจัดสรรรอบแรก 11รพ.1,300ล้านบาท

“มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” จัดสรรเงินบริจาค “โครงการก้าวคนละก้าว” ก้อนแรก 1,300 ล้านบาทให้ 11 โรงพยาบาลแล้ว

Advertisement

พล.ต.นิมิตร สะโมทาน ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วย นายธีรทัต สังขทัต ณ อยุธยา ผู้จัดการโครงการก้าวคนละก้าว และทีมบริหารโครงการ ได้หารือร่วมกับ ผู้บริหาร 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของโครงการก้าวคนละก้าวที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคในโครงการฯ เพื่อไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โดยในวันนี้จะมีการหารือเพื่อจัดสรรเงินบริจาคให้แต่ละโรงพยาบาล โดยจะคิดจากยอดบริจาคก้อนแรก ณ วันที่ 31 ม.ค. รวม 1,300 ล้านบาท

นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นตัวแทน 11 โรงพยาบาลชี้แจงผลการจัดสรร ระบุว่า การแบ่งเงินบริจาค คิดจากขนาดเตียงของโรงพยาบาล 100 เตียงคิดเป็น 1% ซึ่งได้มากน้อยต่างกันตามขนาดและความจำเป็นในการใช้ ยอดต่ำสุดอยู่ที่ 91 ล้านบาท โดยทุกโรงพยาบาลเห็นพ้องต้องกันและพอใจในวงเงินที่บริจาคนี้ ทั้งนี้จะต้องหารือเพื่อเกิดความโปร่งใสในการใช้เงินไปจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องมาหารือกันด้วยว่าแต่ละโรงพยาบาลจะจัดซื้อเครื่องมือใดบ้าง หากประเภทเดียวกันก็อาจจะจัดซื้อพร้อมกันเพื่อต่อรองส่วนลดได้อีก และเมื่อจัดซื้อแล้วก็จะรายงานให้กับมูลนิธิได้รับทราบว่าใช้อะไรไปบ้าง

ด้าน พล.ต.พีระพล ปกป้อง เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ในส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีเตียงผู้ป่วย 1200 เตียง คิดเป็น 12% แต่เนื่องจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เข้ามาช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ จึงได้เพิ่มอีก 5% เป็น 17% กว่า 200 ล้านบาท

ส่วนการตรวจสอบการนำเงินไปใช้มนแต่ละโรงพยาบาลนั้น ทางทีมก้าวคนละก้าวจะไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพราะจัดสรรให้เป็นเงินก้อน แล้วแต่ละโรงพยาบาลก็จะนำไปบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และลดภาระผู้ป่วยที่จะส่งเข้ามาส่วนกลางได้และเงินบริจาคตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง 31 พ.ค.2561 นั้น ก็จะจัดสรรให้กับ 11 โรงพยาบาลนี้อีกครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับ 11 โรงพยาบาลว่าจะไปบริหารให้โรงพยาบาลในเครือข่ายต่อไปอย่างไร โดยในวันที่ 25 ก.พ.นี้จะมีการมอบเงินบริจาคอย่างเป็นทางการ

สำหรับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับเงินจัดสรรจากยอดเงิน 1,300 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลยะลา 91 ล้านบาท
2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 136.5 ล้านบาท
3. โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 130 ล้านบาท
4. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 91 ล้านบาท
5. โรงพยาบาลสระบุรี 104 ล้านบาท
6. โรงพยาบาลขอนแก่น 143 ล้านบาท
7. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 91 ล้านบาท
8. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 91 ล้านบาท
9. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 110.5 ล้านบาท
10. โรงพยาบาลน่าน 91 ล้านบาท
11. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 221 ล้านบาท