นิทรรศการศิลปกรรม “ลูกไม้ใต้ต้น” โดยกลุ่มลูกศิษย์ อ.ลาวัณย์ อุปอินทร์

ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561
นิทรรศการศิลปกรรม “ลูกไม้ใต้ต้น” โดยกลุ่มลูกศิษย์ อาจารย์ ลาวัณย์ อุปอินทร์

Advertisement

งานนิทรรศการแสดงงานศิลปะ “ลูกไม้ใต้ต้น” โดยกลุ่มศิษย์เอก ของอาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2559 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ประกอบด้วย พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยศิลปินรับเชิญ และงานแสดงภาพเหมือนของอาจารย์ ลาวัณย์ อุปอินทร์ โดยศิลปิน 11 ท่าน อาทิ รศ. ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง อาจารย์วินัย ปราบริปู และอาจารย์เกริกปุระ ยมนาค อีกส่วนหนึ่งจะเป็นงานแสดงภาพและงานศิลปะจากจินตนาการอิสระฝีมือลูกศิษย์อาจารย์ทั้ง 11 ท่าน อาทิ พรชัย สินนท์ภัทร ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ รศ. ระพี ลีละสิริ และส่วนที่สี่ถือเป็นหัวใจของการจัดนิทรรศการเพื่อต่อยอดการแสดงความรัก และสืบทอดความปรารถนาดีจากรุ่นสู่รุ่น จากอาจารย์มาสู่ลูกศิษย์ และจากลูกศิษย์ไปสู่บุคคลทั่วไปผ่านงานเวิร์คช็อป 9 วัน ระหว่างการแสดงนิทรรศการ

งานนิทรรศการศิลปะ “ลูกไม้ใต้ต้น” เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 12 มีนาคม และกิจกรรมเวิร์คช็อปทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มจากวันเสาร์ที่ 10 ก.พ. -11 มีค. ที่หอศิลป์สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เข้าชมได้ทุกวันเวลา 10.00-19.00 น. ยกเว้นวันพุธ