10 จังหวัดยากจนที่สุดของประเทศ! ที่ไหนบ้าง?ก.พาณิชย์เล็งพัฒนา(คลิป)

10 จังหวัดยากจนสุดของประเทศ มีจังหวัดไหนบ้าง ที่กระทรวงพาณิชย์วางแผนลงไปพัฒนามีเป้าหมายสู่การเป็นฐานส่งออกสินค้าและบริการในอนาคต ไปฟัง นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พูดถึงเรื่องนี้กัน 

Advertisement