ถอดรหัสหลักสูตรออนไลน์4.0 กับ “ดร.สุทธิภัทร อัศวชัยโรจน์”ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เจาะตลาดการเรียนระบบออนไลน์หนุนไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมการศึกษา สกอ.ให้การรับรองหลักสูตร
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ตและเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทย ไทยแลนด์ 4.0 ที่หวังใช้ในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม การศึกษาซึ่งเป็นอีกสิ่งสำคัญของชาติจึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงได้หันมาเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สะดวกและเข้าถึงทุกคนในทุกภูมิภาค
ดร.สุทธิภัทร อัศวชัยโรจน์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดประเทศไทย เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบออนไลน์หลายหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน การเรียนผ่านระบบออนไลน์ในปัจจุบัน นับเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยเรื่องในการย่นระยะเวลาของนักศึกษา จากเดิมที่จำเป็นจะต้องเข้ามาเรียนในห้องเรียน แต่ระบบการศึกษาออนไลน์สามารถเรียนที่ไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวก และยังสามารถเปิดทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้หรือเรียนย้อนหลังได้ขับมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเรียนตามตารางที่กำหนดได้ ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปคนในยุคปัจจุบันเริ่มทำอะไรเร็วขึ้น เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักศึกษาปริญญาโท ถึงการเรียนในห้องเรียนว่าไม่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนออนไลน์จะสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปด้วยและทำกิจกรรมอื่นไปด้วยได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 ที่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจ”

Advertisement
ดร.สุทธิภัทร อัศวชัยโรจน์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดประเทศไทย

“การขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจตามแบบไทยแลนด์ 4.0 นั้นจำเป็นที่จะต้องมองลึกลงไปในเรื่องของการศึกษา ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบออนไลน์มาเป็นเวลา2ปี ที่ผ่านมากระแสตอบรับดีมากขึ้นทุกภาคการศึกษา ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ประเทศไทย นี้ได้ปรับปรุงมาจากมหาวิทยาลัยในเครือของสแตมฟอร์ด จากต่างประเทศ ที่เปิดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ตามมาตรฐานInternational และนำมา ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในระบบออนไลน์มากขึ้นเป็นเท่าตัวขณะเดียวกันหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดประเทศไทยยังได้รับการรองรับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ.ด้วยครับ” ดร.สุทธิภัทร กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับกลุ่มที่เข้าเรียนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีความหลากหลายเช่นกลุ่มคนทำงาน เจ้าของธุรกิจ คนจบใหม่ และกลุ่มคนในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ทำให้ในคลาสเรียน มีความหลากหลายของเจนเนอเรชั่นของผู้เรียนและเป็นการสร้างสังคมใหม่ใหม่ให้กับผู้ที่เข้าเรียนด้วยระบบออนไลน์อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ทั้งในหลักสูตรMBAภาษาไทย โดยจะเริ่มจากการบุกตลาดภาษาไทยก่อนและมีแนวทางที่จะเปิดหลักสูตรนานาชาติต่อไปในอนาคตค่ะเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้เรียนมากขึ้น ความแตกต่างของการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และการเรียนการสอนในระบบห้องเรียนปัจจุบันว่าในการเรียนการสอนระบบออนไลน์นั้นนักศึกษาจะได้รับสังคมใหม่ที่กว้างมากขึ้นต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่นักศึกษาจะได้สังคมแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งจะสังเกตได้ว่าผู้เรียนที่เรียนในระบบออนไลน์จะมีความอยากเจอเพื่อนในสังคมใหม่ใหม่มากยิ่งขึ้นและมีการนัดเจอกันนอกรอบมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างสังคมใหม่ใหม่ให้กับตัวผู้เรียนที่กว้างขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการถามตอบระหว่างเรียนและลดปัญหาด้านการเดินทางเพื่อออกมามหาวิทยาลัยได้