น้ำตาลค้างสต๊อกหมดแล้ว! ล็อตใหม่ไฉไลกว่าราคาถูกลงตามกม.

คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  ย้ำลอยตัวราคาน้ำตาลไม่กระทบราคาขายและปริมาณน้ำตาลในประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดในโมเดิร์นเทรดพบราคาลดลงแล้ว 

Advertisement

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)  รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการประกาศยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลหน้าโรงงานและยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาลทรายภายในประเทศ เพื่อใช้บริโภค ในราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559 – 2564 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นสากลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบสามารถบรรลุผลสำเร็จ สร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลทราย อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

หลังจากการประกาศยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงานราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ อยู่ที่กิโลกรัมละ 18.18 – 18.31 บาท และราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดา อยู่ที่กิโลกรัมละ 17.06 – 17.22 บาท โดยจากยอดการขนย้ายน้ำตาลทรายที่จำหน่ายหน้าโรงงาน ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2561 มียอดขนย้ายจำนวน 53,000 ตัน (หรือ 530,000 กระสอบ)

และในวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบราคาน้ำตาลทรายที่ห้างค้าปลีก (โมเดิร์นเทรด) พบว่าส่วนใหญ่ปรับราคาลดลงแล้ว โดยเฉลี่ยราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ที่ 21.50 บาท ทำให้ สอน. มั่นใจว่าน้ำตาลทรายที่ค้างอยู่ก่อนการปรับราคาจำนวน 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้จำหน่ายหมดไปแล้ว อย่างไรก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์จะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอน