“ประกันสังคม” ให้สิทธิเพิ่ม!! ผู้ประกันตนได้อะไรบ้างไปดูเลย

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ให้สิทธิช่วยเหลือผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ

Advertisement

สปส.เปิดเผยว่า ได้ให้สิทธิเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน หากได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ โดยเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1.กรณีเสียชีวิต 240,000 – 400,000 บาท
2.กรณีสูญเสียอวัยวะ 100,000 – 240,000 บาท
3.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.บัตรทอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการรักษาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวมีผลย้อนหลังสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์และยังไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นใดๆ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 อีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคม 1506

ภาพจากแฟ้มข่าว