“เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ส” สายการบินน้องใหม่

ก.พ.นี้ มีสายการบินจ่อคิวให้ออกใบรับรองอีก 6 ราย หลัง “เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ส” สายการบินน้องใหม่ได้รับใบรับรอง ผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re – certification) แล้ว

Advertisement

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re – certification) โดยมี นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ ให้แก่ นายชาย  คล่องอักขระ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ส จำกัด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กลาง) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ซ้าย) และ นายชาย คล่องอักขระ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ส จำกัด (ขวา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม กล่าวว่า บริษัท เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ส จำกัด ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน และรับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC) ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นลำดับที่ 14 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม กพท. และผู้ประกอบการสายการบิน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ  อย่างเข้มงวดทั้ง 5 ขั้นตอน ที่ กพท. ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก CAA International Limited (CAAi) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการบินของไทย เนื่องจากสายการบินเอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ส ให้บริการการเดินทางระหว่างประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งสามารถรองรับความต้องการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เป็นจำนวนมาก

โดยในปัจจุบันมีสายการบินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ จำนวน 6 สายการบิน ซึ่งคาดว่าจะผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองฯ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561