รัฐบาลเสียงแข็งไม่หวั่นสู้กับคิงส์เกต กรณีสั่งปิด “อัครา รีซอร์เซส”

รัฐบาลจัดทัพสู้ข้อกล่าวหาทุนทองออสซี่
หลังเก็บอาการปล่อยให้กลุ่มทุนเหมืองทองคำจากออสเตรเลีย ขู่เรียกเงินชดเชยมโหฬาร 3 หมื่นล้านมานานหลายเดือน ในที่สุดรัฐบาลไทยถือฤกษ์วันทำงานสุดท้ายปี 2560 แจ้งข่าวการจัดทัพพร้อมชี้แจงหักล้างข้อกล่าวหาเต็มที่ โดยยืนยันคำสั่ง คสช. กรณีจัดระเบียบกิจการเหมืองทองคำ เป็นไปเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชน และปกป้องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ…..

Advertisement
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้งคณะนักกฎหมายขึ้น เพื่อต่อสู้ หักล้างข้อกล่าวหา ในคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีที่บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด (คิงส์เกต) ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวหาการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 72/2559 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินกิจการเหมืองทองคำต้องถูกระงับลงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นมา เป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)

“ผมขอยืนยันในนามรัฐบาลไทยว่าเรามีความพร้อมที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาของคิงส์เกตในทุกกรณี และมั่นใจว่าคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 72/2559 ซึ่งมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ซึ่งภาคประชาชนร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทองคำ โดยรัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจน มิได้มุ่งหวังที่จะทำลายธุรกิจของ ภาคเอกชน คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ ชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการ อย่างครบถ้วนและชอบธรรม คำสั่ง คสช. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยข้อตกลง TAFTA ทุกประการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายแนวทาง การพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals-SDGs อีกด้วย” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

นอกจากนี้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยังคาดหวังว่าข้อกล่าวหาของคิงส์เกตน่าจะมีข้อยุติลงด้วยดี หากฝ่ายคิงส์เกต ยอมรับข้อกังวลที่เกิดขึ้นกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และคุณภาพชีวิตประชาชน แล้วดำเนินการให้เป็นไป ตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับที่ดำเนินกิจการอยู่ในอารยประเทศ เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่โครงการเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ

“รัฐบาลไทย ยังคงยึดมั่น และตระหนักในพันธกรณีตามข้อตกลงที่ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อตกลง TAFTA โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวย้ำ

บริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ประเทศออสเตรเลีย เริ่มประกอบกิจการเหมืองทองคำและกิจการโลหกรรม ในประเทศไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2544 และเคยถูกสั่งปรับ ถูกสั่งระงับการประกอบกิจการหลายครั้ง อันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมายไทย เช่น กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นต้น ก่อนที่จะถูกระงับการประกอบการชั่วคราว #คนไทยไม่ขายชาติ