น่าเรียนนะ!  BrandKU EXT หลักสูตรสร้างผู้นำรับยุคดิจิตอล 4.0

ภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรแบรนด์ผู้นำ BrandKU EXT ตั้งรับการสร้างแบรนด์ในหรือยุคดิจิตอลให้กับผู้นำทุกภาคส่วน

Advertisement

พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตอล เป็นโจทย์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทยทุกคน เป็นที่มาให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันหันมาสนใจแบรนด์มากขึ้น และต้องการกลยุทธ์เพื่อเข้ามาเสริมศักยภาพและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้าและองค์กร แบรนด์หรือตราสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญโดยเฉพาะใน 10 ปีหลังมานี้ ขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้า โดยดูจากแบรนด์ ทำให้การทำธุรกิจในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างแบรนด์มากขึ้น

ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการหลักสูตรแบรนด์ผู้นำBrandKU EXT ภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันแบรนด์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นจึงทำให้ผู้ประกอบการต้องหันมาสนใจการสร้างแบรนด์เพื่อ ให้เข้าถึงผู้บริโภค หลายปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการในประเทศไทยส่วนใหญ่สร้างแบรนด์จากการทำโลโก้สินค้า โดยผ่านบริษัทเอเจนซี่ต่างๆในการออกแบบให้สวยงาม เพื่อสร้างแรงดึงดูด ที่ผ่านมาตนได้เน้นย้ำเสมอว่าแบรนด์ไม่ใช่เครื่องมือทางการตลาดแต่ที่แท้จริงแล้วแบรนด์คือนโยบายทั้งหมดของสินค้าหรือองค์กรนั้นๆ แบรนด์ไม่ใช่เพียงแค่ตราสินค้าเท่านั้นแต่รวมไปถึงทุกๆสิ่งที่เป็นองค์กร ทั้งการบริการ คุณภาพของสินค้า รวมไปถึงภาพลักษณ์และผู้นำองค์กร บริษัทนั้นๆ ซึ่งหากเปรียบเทียบแล้วแบรนด์คือคนคนหนึ่ง โดยถูกพัฒนาการมาจากการวางตำแหน่งของตราสินค้าที่เปรียบเทียบจากคน ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ดูน่าไว้ใจและมีความน่าเชื่อมัน

ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการหลักสูตรแบรนด์ผู้นำBrandKU EXT

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดทำหลักสูตรแบรนด์ผู้นำBrandKU EXT ที่ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ แบรนด์ และ ชื่อเสียงของแบรนด์ ที่ครบถ้วนมากที่สุด โดยมีที่มาจากประสบการณ์จากตัวเองในการเป็นที่ปรึกษาของแบรนด์ต่างๆหลายแบรนด์ในประเทศไทย ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการสื่อสารกับเอเจนซี่ที่ดูแลแบรนด์ให้กับตนเองน้อยมาก ทำให้เอเจนซี่เหล่านั้นไม่สามารถสร้างแบรนด์ออกมาได้ตอบโจทย์ตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์ รวมถึงความเชื่อของคนไทยที่มองว่าแบรนด์คือการโฆษณาแต่ในความเป็นจริงแล้วแบรนด์ที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้การโฆษณาเลยในยุคดิจิตอลแบรนด์สามารถดังได้ภายในข้ามวันและสามารถดับได้ภายในข้ามวันเช่นเดียวกัน”

“สำหรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ ผู้นำองค์กรภาคส่วนต่างๆได้ตระหนักว่าการสร้างแบรนด์สามารถสร้างได้โดยตนเองได้ไม่จำเป็นต้องจ้างเอเจนซี่ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ในหลักสูตรจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นเน้นกิจกรรมการปฏิบัติทำงานจริง โดยความสำคัญของหลักสูตรจะพูดถึงCorporate Brand/product Brand และCEO Brand หรือ personal Brand โดยทั้งสามตัวนี้ต้องลิงค์กันไปในทิศทางเดียว มีกิจกรรมการค้นหาตนเอง การจัดอีเวนท์เพื่อให้คนรู้จักแบรนด์ผ่านกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการให้เป็นทิศทางเดียวกับแบรนด์ตนเอง โดยมีทฤษฎีที่เรียกว่าBranding 6.0 S to survive in 2018 โดยทั้ง 6s ประกอบไปด้วย 1.การหาStrong point หรือการหาBrand DNA จุดแข็งแบรนด์ 2.Sincerity คือแบรนด์ต้องมีความจริงใจ 3.Simple แบรนด์ต้องมีความเรียบง่าย ทั้งเรื่องบรรจุภัณฑ์, เว็บไซต์, buying journey 4.Supportive ต้องสนับสนุนทุกรูปแบบ 5.Speed ทุกอย่างในยุคนี้ต้องรวดเร็ว 6.Synergy คือการรวมพลังกันของ แบรนด์ในสายธุรกิจเดียวกันเพื่อให้เกิดการก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่า ทางหลักสูตรจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิตอล สุดท้ายแล้วเรามีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าถ้าแบรนด์ทุกแบรนด์ในเมืองไทยโตGDPในประเทศจะโตขึ้น เนื่องจากเราจะไม่ขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์อีกต่อไปแต่เราจะขายสินค้าจากความเชื่อมั่นแทน และที่สำคัญคือมุ่งหวังว่าแบรนด์ไทยจะสามารถเติบโตไปสู่การเป็นแบรนด์

 

 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เรียนหลักสูตรแบรนด์ผู้นำBrandKU EXT เปิดเผยว่า “การได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้ทำให้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาแบรนด์ของตนเองและองค์กร โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของแบรนด์และสามารถกลับไปพัฒนาแบรนด์ขององค์กรตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากวิทยากรระดับโลกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Professor Mark Esposito ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็น 1 ใน 30 นักคิดผู้ทรงอิทธิพลของโลก จากการจัดอันดับของ Thinker 50 และอีกท่านหนึ่งคือ Dr.Terence Trace นักวิชาการจากประเทศอังกฤษ ซึ่งทั้งสองท่านได้ร่วมกันศึกษาถึง Global Trends ที่ส่งผลต่อธุรกิจ และพัฒนาเป็น DRIVE Framework ที่เปรียบเสมือนเครื่องช่วยนำทางเพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในกระแสของโลกอนาคต โดย Trend เทคโนโลยีที่ควรจับตามองในวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งผู้ประกอบการต้องรู้ให้เท่าทัน และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของนวัตกรรม เพราะแบรนด์สินค้าและบริหารทุกประเภทล้วนมีนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จแทบทั้งสิ้น นวันนี้หากองค์กรใดไม่มีนวัตกรรม อาจต้องนับถอยหลังสู่จุดจบของตัวเอง ดังนั้นนวัตกรรมจึงเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรได้เกิดและเติบโตต่อไป”

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง  อดีตรมว.อุตฯ

สำหรับผู้ประกอบการและตัวแทนองค์กรทุกภาคส่วนที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรแบรนด์ผู้นำBrandKU EXT ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่3 ระยะเวลา 4 เดือน เรียนทุกวันพฤหัส เวลา 13.00-18.00 ค่าธรรมเนียมการอบรม 228,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายเดินทางดูงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2561นี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์