หมอนวดถูกกฎหมาย รายได้เข้ารัฐหมื่นล้าน!!เงินคาวช่วยชาติแบบนี้สนปะหละ?

ธุรกิจอาบอบนวดมีมูลค่ามหาศาล ถ้าทำให้ถูกกฎหมาย จะคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน และนำเงินภาษีมาพัฒนาประเทศได้มหาศาล

Advertisement

เมื่อเร็วๆ นี้มีการจับสถานอาบอบนวดแห่งหนึ่ง และที่ผ่านมาก็มีการจับสถานอาบอบนวดที่ค้าประเวณี ค้ามนุษย์กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากไม่ใช่กรณีเด็กและเยาวชนและดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ได้มีมุมมองต่อเรื่องดังกล่าว คือการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐต้องเลิกทำตัวเป็นนักบุญในคราบคนบาป เพราะธุรกิจนี้คือ 1 ในธุรกิจที่นำเม็ดเงินจากภาษีเข้ารัฐได้เป็นจำนวนมหาศาลต่อปี

จากสถิติของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี 2547-2556 มีสถานอาบอบนวดเพิ่มขึ้นจาก 390 เป็น 527 แห่งทั่ว 50 เขตของกรุงเทพมหานคร หรือเพิ่มขึ้น 35% หรือปีละ 3.4% หากนับถึงปัจจุบัน น่าจะมีสถานอาบอบนวดตามอัตราการเติบโตนี้อยู่ที่ราว 602 แห่งแล้ว ยิ่งหากพิจารณาทั้งในเขตปริมณฑล เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ และอื่นๆ อาจจะมีราว 1,000 แห่งก็เป็นไปได้ ยิ่งหากนับรวมสถานที่นวดที่ผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาต อาจมีรวมกันกว่า 2,000 แห่ง

 

ในสถานประกอบการอาบอบนวดแห่งหนึ่ง อาจมีผู้ให้บริการประมาณ 50 คน หรือเป็นผู้ให้บริการรวมประมาณ 50,000 คน หากสมมติให้รายได้จากการนวดเป็นเงินคนละ 1,500 บาท โดยคนหนึ่งทำงานประมาณ 3 ครั้งต่อวัน ก็จะเป็นเงินประมาณ 82,125 ล้านบาทต่อปี

แต่สำหรับผลการศึกษาเมื่อปี 2550 อาบอบนวดมีมูลค่าอยู่ที่ 23,803 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากถือตามตัวเลขประมาณการล่าสุดหรือใน 10 ปีต่อมา (ปี 2560) โดยทั่วไปเจ้าของสถานที่น่าจะมีรายได้ประมาณ 50% ของสถานที่หรือราว 41,062.5 ล้านบาท หากสมมติต้องจ่ายส่วยหรือให้บริการฟรีแก่ “คนมีสี” ประมาณ 30% ก็คงเป็นเงิน 12,318.75 ล้านบาท

ขณะเดียวกันในเดือนธันวาคม 2559 จัดเก็บภาษีสถานอาบอบนวดได้ทั่วประเทศประมาณ 10.22 ล้านบาท (http://bit.ly/2rcRR1X) หากประมาณการทั้งปีคงเป็นเงินเพียง 122.64 ล้านบาท เงินนับหมื่นล้านบาทที่หายไปก็คือเงินนอกระบบนั่นเอง หากมีการเสียภาษีถูกต้อง เงินเหล่านี้น่าจะนำมารณรงค์การไม่เที่ยวผู้หญิง/ผู้ชาย รักษาพยาบาลและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ คุ้มครองผู้ให้และผู้ใช้บริการโดยตัดระบบการค้ามนุษย์ สร้างความโปร่งใสในธุรกิจ และทำให้สังคมมีทางระบายทางเพศ เพื่อประโยชน์ของความกลมเกลียวในครอบครัว ฯลฯ

อย่างไรก็ตามการมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง มีการควบคุมการค้าประเวณีที่ถูกกฎหมาย จะช่วยให้สังคมมีสุขและไม่เกิดปัญหา ไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้เกิดการเที่ยวใช้บริการทางเพศมากขึ้น ประเทศที่มีการค้าประเวณีถูกกฎหมาย หรือมีบ่อนถูกกฎหมาย ก็ไม่ปรากฏว่ามีการเสพกันมากขึ้นแต่อย่างใด