เป็นไปได้ น้ำตาลทรายถูกลง รัฐเล็งลอยตัวราคา

ก.อุตฯยืนยันลอยตัวน้ำตาลราคาลดลงแน่ รอได้เลยอีกประมาณ 2 สัปดาห์ต่อจากนี้ไป แต่ระวังเมื่อราคาลดเหตุการณ์ต่อไปนี้จะปรากฏ

Advertisement

หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่ง ที่ 1/2561 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยที่รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ.2559-2564 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นสากล และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศนั้น

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามประกาศ หัวหน้าคณะ คสช.ที่ออกมานั้น จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำตาลทรายในประเทศที่บริโภคปีละประมาณ 2.6 ล้านตัน ปรับเปลี่ยนไปเป็นระบบราคาแบบลอยตัวโดยอ้างอิงกลไกราคาตลาดโลกทันที ซึ่งเบื้องต้นราคาในประเทศ จะปรับลดลงแน่นอน คาดว่า ผู้บริโภคจะเริ่มได้ซื้อน้ำตาล ราคาใหม่นี้ได้ในช่วงจากนี้ไปประมาณ 2 สัปดาห์ เนื่องจากปัจจุบัน ยังคงมีน้ำตาลทรายที่คำนวณราคาตามระบบเดิมอยู่ในตลาดที่จะค่อยๆ หมดไป พร้อม ๆ กับการทยอยออกมาของน้ำตาลที่ราคาลอยตัว

สำหรับราคาขายน้ำตาลในประเทศหลังลอยตัวตามกลไกตลาด จะเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาซื้อขายน้ำตาลทรายตลาดลอนดอนนับเบอร์ 5 บวกด้วยไทยพรีเมี่ยมทุกวัน และบวกด้วยค่าบริหารจัดการ ค่าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.)เป็นผู้ติดตามราคาและแจ้งทางเว็บไซต์ และสำรวจราคาซื้อขายน้ำตาลทรายหน้าโรงงานในประเทศไทยทุกวัน

ขณะเดียวกัน น้ำตาลทรายถือเป็นสินค้าควบคุมกระทรวงพาณิชย์จะดูแลราคาไม่ให้สูงผิดปกติ สำหรับรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งหมดในประเทศจะแบ่งตามสัดส่วนชาวไร่อ้อยร้อยละ 70 โรงงานร้อยละ 30 ตามเดิม โดยที่กองทุนอ้อยและน้ำตามทราย ยังคงทำหน้าที่ดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายต่อไป

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงอุตสาหกรรม

“แนวทางใหม่นี้ สอดรับการแนวทางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กติกาของการค้าขายภายใต้องค์การการค้าโลกหรือ(WTO) ขณะเดียวกันยังมีการดูแลผู้บริโภคในประเทศทั้งเรื่องราคาและปริมาณน้ำตาลทรายให้มีเพียงพอ โดยราคาน้ำตาลทรายในประเทศ จะไม่ถูกกำหนดโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอีกต่อไป แต่จะปรับเปลี่ยนตามกลไกตลาด จะเกิดประโยชน์ภาพรวมทั้งผู้บริโภค ขณะที่ชาวไร่อ้อยก็ยังได้ประโยชน์อยู่” รมช.อุตฯ กล่าว

อย่างไรก็ตามผลจากการ ลอยตัวราคาน้ำตาลในครั้งนี้ แหล่งข่าวภายในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวกับ SBN ว่า การลอยตัวราคาน้ำตาลทราย แม้จะส่งผลดีต่อผู้บริโภค และภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากบราซิลในสายตาองค์การค้าโลกหรือ WTO ก็ตาม แต่หากในระยะยาวเมื่อน้ำตาลมีราคาลดลงต่อเนื่อง จะเกิดการลักลอบส่งออกน้ำตาลเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลควรหาทางรับมือก่อนที่จะเกิดขึ้น