ดัดหลังพวกชอบเอาเปรียบครม.ไฟเขียวสินค้าควบคุม

ชงมาตรการแก้เผ็ดพวกชอบเอาเปรียบ ครม.เห็นชอบดึงยางพารา สบู่ แชมพู เป็นสินค้าควบคุม หลังโดนร้องเรียนราคาไม่เป็นธรรม 

Advertisement

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ เพิ่มรายการสินค้าควบคุม 6 รายการ รวมเป็นสินค้าควบคุม 53 รายการ แบ่งเป็น 48 สินค้า และ 5 บริการ ด้วยการดึงรายการสินค้าเกษตรเป็นสินค้าควบคุมเพิ่มอีก 1 รายการ คือ ยางพารา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักฯ

รวมไปถึงน้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยงาข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ เพื่อดูแลปัญหาราคายางตกต่ำ จึงจำเป็นต้องนำเข้ามาเป็นรายการสินค้าควบคุม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เนื่องจากมีการร้องเรียนว่ากระบวนการซื้อขายยางพาราในปัจจุบันไม่เป็นธรรม มีการเอาเปรียบชาวสวนยาง

นอกจากนี้ยังปรับรายละเอียดผงซักฟอก เพิ่มเป็น ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก และเพิ่มเติมรายการสบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากมีความต้องการจากประชาชนมากขึ้น และมีข้อร้องเรียนจำนวนมากกว่าสินค้าดังกล่าวได้จำหน่ายในราคาเดิมแต่ได้ปรับลดปริมาณในบรรจุภัณฑ์ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์

 

ภาพประกอบข่าว