ปธ.สภาอุตฯชี้ผลกระทบจากการแข็งตัวของค่าเงินดอลล์ (คลิป)

จากการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์ส่งผลกระทบค่อภาคอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกอย่างไร? ฟังคำตอบจาก “เจน นำชัยศิริ “ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Advertisement