ก.วิทย์สนองนีทรัฐบาลดันเอสเอ็มอีชุมชนสู่อินโนเวชั่น (คลิป)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับลูกรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เตรียมสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชน (ดูคลิป)

Advertisement