“คอนเน็กซ์-อีดี” สานประชารัฐ “ซีพี ออลล์” สร้างผู้นำจิตสาธารณะ 

“ซีพี ออลล์”  สร้างผู้นำจิตสาธารณะ  ขับเคลื่อนการศึกษา  ผ่านโครงการ “คอนเน็กซ์-อีดี” ร่วมสร้างเด็กไทยเป็น “คนดีและคนเก่ง”

Advertisement

คำกล่าวที่ว่า “การศึกษาคือชีวิต และชีวิตคือการศึกษา” ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอ ยิ่งโลกในอนาคตเป็นโลกของความหลากหลาย เป็นโลกแห่งการเชื่อมโยงความคิด หากเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการศึกษา สามารถเรียนรู้ รักษา พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่อยู่รอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  ซึ่งความสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม

ดังเช่นโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “คอนเน็กซ์-อีดี” เป็นโครงการภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่ง “ซีพี ออลล์” ผู้ก่อตั้งร้าน “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ร่วมพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยโดยนำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ   3,342 แห่งในปี 2559-2560  ก่อนขยายผลต่อไปยังโรงเรียน 7,424 แห่งในปีต่อไปตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาซีพี ออลล์ ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าไปทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ สคูล พาร์ทเนอร์  เข้าไปศึกษาปัญหาความต้องการของโรงเรียน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน จัดทำแผนพัฒนาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

นายชัณต์ฎณัย  ขุลีทรัพย์  หนึ่งในตัวแทนพนักงาน ซีพี ออลล์ ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของใคร คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  จึงรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐในครั้งนี้  มีโอกาสเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง  มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ สร้างความพร้อมให้เยาวชนได้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

นายชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์ ตัวแทนพนักงาน ซีพี ออลล์

ด้านนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ซีพี ออลล์  ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 22 ปี ตั้งแต่ปี 2538

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ (ขวา)

         “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงาน ที่ได้ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่พัฒนาโรงเรียนประชารัฐ จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ผลักดันให้เยาวชนสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งได้” นายธานินทร์กล่าว

เพื่อสนับสนุน เชิดชูพนักงานที่ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ผู้ที่เป็นทั้งคู่คิด ผู้ร่วมยกระดับการศึกษาโรงเรียนประชารัฐตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ จึงได้จัดงานมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนพนักงาน ที่ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาการศึกษา เติมเต็มช่องว่างและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม