ของขวัญปีใหม่! ภาคธุรกิจไทยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข่าวดี!!! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่ 61 ขยายเวลาการจดทะเบียนนิติบุคคล และบริการข้อมูลธุรกิจ ..ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่..บริการด้วยใจ..“ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 

Advertisement

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนและภาคธุรกิจไทย เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า…ต้อนรับปีใหม่ 2561 ด้วยการขยายเวลาการจดทะเบียนนิติบุคลและบริการข้อมูลธุรกิจจนถึงปลายปีเนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะปี 2560 นี้   มีภาคธุรกิจเดินทางเข้ามาขอรับบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทและบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมฯ จึงได้ขยายเวลาการจดทะเบียนนิติบุคคล ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 (เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 3 / ชั้น 4”

“สำหรับประชาชนที่ไม่มีเวลาในช่วงวันธรรมดา กรมฯ จะเปิดให้บริการพิเศษ…วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ทั้งการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและให้บริการข้อมูลธุรกิจ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 3 / ชั้น 4 และเพิ่มเติมสถานที่ให้บริการ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต (สพข.) ทั้ง 6 เขต ได้แก่ – สพข. 1 ปิ่นเกล้า (อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์) – สพข. 2 พหลโยธิน (สี่แยกประดิพัทธ์) – สพข. 3 รัชดาภิเษก (อาคารปรีชาคอมเพล็ก ซี 2) – สพข. 4 สุรวงศ์ (อาคารวรวิทย์) – สพข. 5 ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ และ สพข. 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ …ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยึดมั่นการให้บริการประชาชนเป็นหัวใจหลักในการทำงาน เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับความสะดวกมากที่สุด รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสอดรับกับคำขวัญ (Motto) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ว่า “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ”