มาแล้วจร้า..รถไฟขนผักเชียงใหม่ รอครม.อนุมัติ กพ.61

คืบหน้าไฮสปีดเทรน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เตรียมส่งครม.อนุมัติผลการศึกษาเฟสแรก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 380 กม. 2.8แสนล้าน กุมภาพันธ์ 2561
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

” ขณะนี้ญี่ปุ่นได้สรุปรายงานผลการศึกษาระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 2.8 แสนล้านบาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการลงทุนเกี่ยวกับงานโยธา อาณัติสัญญาณ ระบบรถ และการบำรุงรักษา หลังจากนี้จะเร่งสรุปแนวทางดำเนินโครงการที่ชัดเจนก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561″

Advertisement

“หาก ครม. อนุมัติผลการศึกษา ขั้นตอนต่อไปจะส่งให้ฝ่ายญี่ปุ่นออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ก่อนดำเนินการร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าขั้นตอนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 ทำให้น่าจะสามารถเปิดประมูลโครงการเฟส 1 ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ได้ในปี 2562 เนื่องจากเส้นทางเฟส 1 ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเดินหน้าได้เลย ”

“เรื่องค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่นั้น ได้กำหนดค่าแรกเข้าไว้ที่ 80 บาท และคิดค่าเดินทางกิโลเมตรละ 1.5 บาท เพราะฉะนั้น ช่วงเฟส 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร จะมีค่าโดยสารประมาณ 650 บาท ขณะที่ค่าโดยสารตลอดสายช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 673 กิโลเมตร จะอยู่ที่ประมาณ 1,088 บาท”