กปภ. แจกน้ำฟรีปี 60 ช่วยประชาชนกว่า 307 ล้านลิตร

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยสนับสนุนน้ำแจกฟรีในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-พฤศจิกายน 2560) แล้วกว่า 307 ล้านลิตร พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากสาธารณภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

Advertisement

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า แม้ในรอบปีที่ผ่านมาภาพรวมของประเทศไม่ต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา เพียงแต่มีปริมาณ น้ำดิบน้อยลงในบางพื้นที่ เนื่องจากในปีนี้ฤดูฝนมาเร็วและหมดเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะฝนน้อยในช่วงปลายปี

ล่าสุดในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค กปภ. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหาน้ำประปาไม่ได้นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้น

โดย กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศในพื้นที่ 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ร่วมกัน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยการสนับสนุนการให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2560) กปภ. ได้จ่ายน้ำโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ประชาชนมาแล้วกว่า 307,539,859 ลิตร และนอกจากนี้ กปภ. ยังได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค สามารถแจ้งไปได้ที่ กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662