รวมเรื่องสั้น“สิงโตนอกคอก” คว้าซีไรต์ 2560

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ.2560 ได้ตัดสินให้ รวมเรื่องสั้น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ตีพิมพ์โดย แพรวสำนักพิมพ์ ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปีนี้ไปครอง โดยมีคำประกาศเกี่ยวกับการพิจารณารางวัลดังกล่าวว่า รวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง มีเนื้อหาหลากหลายที่ตั้งคำถามและวิพากษ์ความเป็นมนุษย์ อำนาจนิยม มายาคติของความรู้และความเชื่อในสังคม ท้าทายความคิดของผู้อ่าน ทำให้ย้อนกลับมาใคร่ครวญถึงสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก

Advertisement

สำหรับในด้านกลวิธี ใช้การเล่าเรื่องแบบอุปมานิทัศน์ (allegory) ที่มีโครงสร้างของเรื่องซ้อนกันหลายชั้นอย่างสัมพันธ์กัน โดยเชื่อมโยงด้วยบทอื่นๆ เช่น ตำนานและเรื่องเล่าที่ผู้อ่านคุ้นเคย การสร้างตัวละครและฉากที่ไม่อยู่ในบริบทสังคมไทย เป็นการข้ามพรมแดนของการเล่าเรื่องไปสู่ความเป็นสากล ใช้ภาษาในการเล่าเรื่องอย่างเรียบง่ายทว่าลุ่มลึกและคมคาย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ.2560