โอเค “เบตง” 20 ปีที่รอคอย!!! สนามบินแห่งใหม่อาเซียน(คลิป)

 

Advertisement

กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เตรียมวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลาโดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และจะเปิดอย่างเป็นทางการในต้นปี 2563

สำหรับท่าอากาศยานเบตง ถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่น่าสนใจ เนื่องขากตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนใต้สุดของประเทศไทย รองรับการให้บริการคมนาคมขนส่งของพี่น้องใน 3 ภาคใต้ และพื้นที่บางส่วนของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคระหว่างกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ และมาเลเซียอีกด้วย

ขอบคุณ VTR จาก กรมท่าอากาศยาน