“ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ครั้งสุดท้ายที่ เชียงราย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงาน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ครั้งที่ 12 จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ ให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในประโยชน์ของนโยบายการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สำหรับกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย

Advertisement

การจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV รวมไปถึงการจัดสัมมนาโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การให้ความรู้ประชาชนในการทำตลาดออนไลน์ (e-Commerce)และวิธีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น ทั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิดงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ลานกาสะลอง 3 เซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย