“ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง”ถึงคิวคนมีทรัพย์สิน ก.คลังเล็งอีกแล้ว!

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รอบนี้ภาษีคนมีทรัพย์สิน กระทรวงการคลังจัดเก็บข้อมูลพร้อมรับฟังความคิดเห็นกรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อน เสนอสนช.

Advertisement

นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเงินการคลังฯ สนช.เห็นชอบแนวทางจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 20 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี  ส่วนบ้านหลังที่สอง จัดเก็บอัตราไม่สูงมากนัก เช่น หากบ้านราคาา 10 ล้านบาท อัตราภาษีร้อยละ 0.02 เสียภาษี 2,000 บาทต่อปี มองว่ายังพอรับภาระได้  และหากเป็นทรัพย์สินเชิงพาณิชย์มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นในปีถัดไปจะผ่อนผันให้ผ่อนชำระในสัดส่วนร้อยละ 25 ของภาระภาษี เช่น ภาระเพิ่มขึ้น 1,000 บาท ปีแรกทะยอยจ่ายภาษีในสัดส่วน 250 บาท ของส่วนที่เพิ่มขึ้น  จากนั้นทะยอยจ่ายส่วนที่เหลือจนครบ  การกำหนดเพดานภาษีใหม่ เริ่มชัดเจน

แต่ทั้งนี้กระทรวงการคลังต้องการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้รอบด้าน ครอบคลุมมากขึ้นและเปรียบเทียบกับการเสียภาษีในปัจจุบัน ทั้งจากผู้ประกอบการด้านต่างๆ เช่น สวนสนุก สวนสัตว์ สนามกอล์ฟ ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความเห็นอีกรอบในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ จากนั้นจะสรุปแนวทางทั้งหมดเสนอสภา สนช.ในวาระ 2-3 เป็นขั้นตอนต่อ