ประกันสังคม 11 ล้านคนฟังทางนี้ด่วน! ตรวจสุขภาพฟรีปีละ1ครั้ง รีบใช้สิทธิ

เผื่อใครยังไม่รู้ สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ ตรวจสุขภาพฟรีได้ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ง่ายๆ แค่ยื่นบัตรประชาชน ตามสถานพยาบาลที่เลือกไว้  

Advertisement

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.)  กล่าวว่าสำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ณ สถานพยาบาล ตามที่ผู้ประกันตนได้เลือกไว้ หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจสารเคมีในเลือด เช่น ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด และการทำงานของไตเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

น.พ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

โดยโรคที่มีผู้ใช้สิทธิตรวจและพบบ่อย มี โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตันฯลฯ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วกว่า 451,611 คน ซึ่งขอให้ผู้ประกันตนได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเอง จึงขอเชิญชวนให้มาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพ เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารับบริการได้ปีละ 1 ครั้ง ตามสถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบในเรื่องของการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานสถานพยาบาล เพื่อให้สถานพยาบาลให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตน โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด
ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมกว่า 11 ล้านคน ทุกคนมีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพฟรีปีละ1 ครั้ง จากโรงพยาบาลที่เลือกไว้

ภาพจากแฟ้มข่าว