เจ.เอส.พี. รับประกาศเกียรติคุณ

เจ.เอส.พี. รับประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Advertisement

คุณทนงศักดิ์  มโนธรรมรักษา (คนซ้าย) ประธานกรรมการผู้จัดการ บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้  ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องจากได้ทำการสนับสนุนเงินจำนวน 30,000 บาท  ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์เสียบิดาและมารดา จากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนจากความยากไร้ เมื่อเร็วๆ นี้